Рейтинг@Mail.ru

на главную

Petyur R.

 

Middle East Boundaries in the View of Ukraine's Foreign Policy Priorities

 

Петюр Р.К.

 

Аспірант кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Коппель О.А.

 

Межі Близькосхідного регіону в контексті зовнішньополітичних пріоритетів України

 

The article examines the issue of the origins of the term "Middle East" and its usage by the world's major powers (Great Britain, the USA and the Soviet Union) and Ukraine. It is shown that the term has no strict geographical limits and each state perceives the region in the view of its foreign policy's priorities. The article also considers possible corrections of the official understanding of the term "Near and Middle East" in Ukraine in the light of Ukraine's regional policy imperatives.

 

У статті досліджується питання походження терміну „Близький Схід” та його використання головними світовими державами (Великою Британією, США, СРСР) та Україною. Доводиться, що термін не має чітких географічних меж, і кожна держава сприймає регіон через призму власних зовнішньополітичних пріоритетів. Стаття також розглядає можливі поправки до офіційного розуміння терміну „Близький та Середній Схід” в Україні з точки зору зовнішньополітичних імперативів України в регіоні.

 

Питання визначення меж Близькосхідного регіону певною мірою в українській історіографії вже піднімалось. Посол України в Єгипті А.Веселовський, розглядаючи район Східного Середземномор’я, вказує на відмінності в тлумаченні назви „Близький Схід” у Франції, Великій Британії, УРСР та США [1]. А.Веселовський зазначає, що слід переглянути розуміння Близького Сходу періоду УРСР, тобто „включати до нього країни, розташовані від Марокко до Ірану, Судан, але без Туреччини і Афганістану”.

Доволі спірними є тези А.Веселовського про „традиційну англійську школу”, зважаючи на суперечливу еволюцію назви регіону в Англії, та „сучасне американське географічне розуміння Близького Сходу”, яке не збігається з географічним розумінням регіону Державного департаменту США. До того ж, автор пропонує здійснити перегляд сприйняття меж Близького Сходу „відповідно до загальносвітових уявлень”, нівелюючи таким чином відмінності між „французькою економічною географією”, „традиційною англійською школою”, та „американським географічним розумінням”.

В Україні іноді в наукових роботах та офіційних документах довільно використовуються терміни „Близький Схід”, „Перська затока”, що подекуди може призвести до різного тлумачення інформації, що подається [2].

У даній статті ставиться задача дослідити етимологію та використання термінів „Близький Схід” та „Середній Схід” у контексті політики держав, що мали визначальний вплив у регіоні протягом ХХ ст.; визначити межі регіону Близького Сходу з точки зору зовнішньополітичних пріоритетів України.

Завдяки британському та американському впливові у світовому політичному лексиконі закріпився термін „Середній Схід” (англ. “Middle East”, фр. “Moyen-Orient”, араб. „аш-шарк аль-аусат”). В Україні, за інерцією від СРСР, на офіційному рівні використовується визначення „Близький та Середній Схід”. Для СРСР така назва була логічною, адже цим терміном позначались території, розташовані вздовж південного та південно-західного кордонів СРСР і де пересікались інтереси двох наддержав. В умовах українських реалій це потребує перегляду, необхідно обгрунтувати включення деяких країн у певну політико-географічну єдність, щоб виділити базові засади національної політики щодо цих країн з точки зору національних інтересів та специфіки міжнародних відносин. Нині важко говорити про активну політику України на Близькому Сході, але в нашій країні поступово зростає усвідомлення необхідності активізації відносин з регіоном, а тому постає природна потреба у концептуальному забезпеченні цих відносин, зокрема, в плані визначення суб’єктивного українського підходу до тлумачення назви регіону.

Історія питання визначення регіону Близького Сходу свідчить, що цей термін завжди був європоцентричний і не враховував власне внутрішні регіональні процеси. Починаючи з перших часів Римської імперії в свідомості європейців чітко закріпився поділ світу на Захід і Схід. Римляни називали Сходом територію та народи, розташовані за крайніми східними кордонами Імперії, причому по мірі поглинання окремих східних територій Римом, вони переставали розглядатися як „Схід” і ставали „Заходом” [3]. З ХІV ст. для Європи „Схід” взагалі починався там, де починались володіння Османської імперії. Епоха великих географічних відкриттів призвела до виокремлення європейцями Далекого Сходу, під яким розуміли Китай, Японію, Малайзію. А наприкінці ХІХ ст. в Європі виокремлювали два „східних питання” – далекосхідне, викликане японсько-китайською війною, та близькосхідне, пов’язане з внутрішніми кризами в Османській імперії.

У 1902 році побачила світ книга з географії „Близький Схід” (“The Nearer East”) англійського археолога Д.Хогарта. До складу Близького Сходу Д.Хогарт включив Албанію, Македонію, південь Сербії, Болгарію, Грецію, Єгипет, всі Османські володіння в Азії, включно з Аравійським півостровом та двома третинами Ірану зі смугою пустелі та гір між Каспійським морем та Індійським океаном.

Автором терміну „Середній Схід” (“Middle East”) тривалий час вважався Альфред Мехен, американський морський офіцер і геополітик. А.Мехен вжив цей термін у статті „Перська затока та міжнародні відносини”, опублікованій у часописі “National Review” (Лондон) у вересні 1902 року. А.Мехен розглядав англо-російські змагання в Азії та німецький проект будівництва залізниці Берлін – Багдад. А.Мехен вважав необхідним об’єднати зусилля Британії та Німеччини для витіснення Росії з регіону. Зокрема, він рекомендував заснування британських військово-морських баз у районі Перської затоки. Однак, автор не визначив чіткі межі свого „Середнього Сходу”. В цілому, термін стосувався Перської затоки – простору, що відігравав ключову роль в обороні частини морського шляху від Суецького каналу до Сінгапуру [4].

Однак, як свідчить американський дослідник К.Коппс [5], термін „Середній Схід” був уперше використаний британським генералом Т.Гордоном у статті "Проблема Середнього Сходу", що була опублікована в англійському часопису “Nineteenth Century” у 1900 р. У своїй статті Т.Гордон аналізував проблеми оборони Індії у зв’язку з територіями Персії та Афганістану, які він і назвав цим терміном. Більше того, як випливає з манери викладу Т.Гордона, він не видумував сам термін (про що, приміром, говорив про себе А.Мехен, який раніше не зустрічав у вжитку цей термін і не був знайомий зі статтею Т.Гордона). К.Коппс доходить висновку, що на момент виходу статті генерала Т.Гордона „Середній Схід” був доволі поширеною назвою для позначення підступів до Індії, але саме він уперше використав цей термін у друкованому джерелі.

Популяризації терміну “Середній Схід” сприяла серія статей у лондонській газеті „Таймс” у 1902 р. під назвою „Середньосхідне питання” (“The Middle East Question”) [6]. Автор статей, перша з яких вийшла через кілька тижнів після публікації А.Мехена, –В.Чіроль – зазначав, що запозичив цю назву саме в А.Мехена, і розумів під Середнім Сходом західні та північні підступи до Індії, тобто, він поширив мехенівське „морське” тлумачення Середнього Сходу на великий сухопутний простір. Під „підступами до Індії” В.Чіроль розумів Персію, Перську затоку, Ірак, східне узбережжя Аравійського півострова, Афганістан і Тибет. У своїй книзі „Середньосхідне питання, або Деякі політичні проблеми оборони Індії” В.Чіроль визначає Середній Схід як „ті райони Азії, які простягаються до кордонів Індії або контролюють підступи до Індії, і які відповідно пов’язані з проблемами політичної та військової оборони Індії”.

В результаті балканських воєн 1912-1913 рр. та І Світової війни Туреччина – серцевина тодішнього Близького Сходу – втратила більшість європейських володінь та арабські території. Британія отримала мандат на Палестину, Трансйорданію та Ірак. Для Британії ці колишні турецькі землі почали означати власне підступи до Індії, таким чином, „Середній Схід” почав перекривати „Близький Схід” у цих районах.

Почалась плутанина з назвами і на офіційному рівні. У 1920 р. Королівське географічне товариство вирішило, що „Близький Схід” означає лише Балкани, а „Середній Схід” становить територію від Босфору до східних кордонів Індії [7]. Проте, у 1921 р. Держсекретар у справах колоній Вінстон Черчилль заснував у Міністерстві колоній Відділ Середнього Сходу (Middle Eastern Department), який мав займатися лише Палестиною, Сінаєм, Аравійським півостровом та Суецьким каналом [8].

Напередодні ІІ Світової війни британське керівництво сформувало підрозділ Королівських військово-повітряних сил – Командування Середнього Сходу (Middle East Command) зі штаб-квартирою в Каїрі, до сфери відповідальності якого відносились вже Єгипет, Судан та Кенія. У випадку війни Командування мало відповідати також за Палестину, Трансйорданію, Ірак, Аден та Мальту. У 1941-1942 рр. Командування Середнього Сходу відповідало за Ефіопію, Сомалі, Еритрею, Лівію, Грецію, Кріт, Ірак та Іран [9]. В умовах війни це призвело до широкого використання терміну „Середній Схід” щодо цих територій.

Після війни було здійснено ряд спроб з боку англійських парламентарів припинити тенденцію „розширення” Середнього Сходу та відновити назву “Близький Схід”, однак уряд Британії утримався від зміни діючої термінології, мотивуючи це тим, що термін “Середній Схід” для позначення „арабського світу та деяких сусідніх країн” видається зручним і немає причин порушувати прийняту практику. У 1946 р. прем’єр-міністр Великої Британії К.Еттлі визначив Середній Схід як „принаймні територія Єгипту, Палестини, Киренаїки, Сирії та Лівану, Трансйорданії, Іраку та Аравійського півострова, а також, здебільшого, Персії та Туреччини”. У 1951 р. британські урядовці віднесли до Середнього Сходу Єгипет, Туреччину, Ірак, Іран, Сирію, Ліван, Йорданію, Ізраїль, Саудівську Аравію, Договірний Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар, Маскат, Аденський протекторат і Ємен [10].

У Сполучених Штатах тривалий час дотримувалися традиційного поділу на три Сходи. Зокрема, в 50-х роках ряд авторитетних картографічних видань США зображали „Близький Схід” від західного кордону Єгипту до східного кордону Ірану, а „Середній Схід” – від західного кордону Афганістану до східного кордону Бірми [11].

Вперше керівництво США зіткнулось з проблемою визначення меж Середнього Сходу наприкінці 50-х років, коли ухвалювалась „доктрина Ейзенхауера” та коли відбулись ліванська криза (1957-1958 р.) й революція в Іраку (1958 р.). Резолюція Конгресу про надання військової та економічної допомоги країнам в „регіоні Середнього Сходу” (“the general area of the Middle East”) пройшла з наступним визначенням Державного секретаря Даллеса: „територія, що простягається від та включає Лівію на заході та Пакистан на сході, Туреччину на півночі та Аравійський півострів на півдні”, а також Судан та Ефіопію. Але у серпні 1958 р., коли Д.Ейзенхауер на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН під час виступу згадував лише про “Близький Схід”, Держдепартамент пояснив, що “Близький Схід” та „Середній Схід” є взаємозамінними термінами для позначення території, що включає Єгипет, Сирію, Ізраїль, Йорданію, Ліван, Ірак, Саудівську Аравію та монархії Перської затоки [12]. А в телеграмі Держдепартаменту Посольству США в Лівані від 6 січня 1964 року зазначалось, між іншим, що визначення Середнього Сходу включає Іран, але виключає Лівію [13].

Невизначеність щодо термінології спостерігається у Держдепартаменті й сьогодні. Відповідний територіальний підрозділ Держдепартаменту називається Бюро близькосхідних справ (Bureau of Near Eastern Affairs). До сфери відповідальності Бюро відносяться Марокко, Алжир, Туніс, Лівія, Єгипет, Ізраїль, Ліван, Сирія, Йорданія, Ірак, Іран, Саудівська Аравія, Кувейт, Бахрейн, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Оман та Ємен. Одночасно широко вживається й термін „Середній Схід” [14].

В той же час, арабські дослідники критикують термін „Середній Схід” з наступних причин:

-                                             термін не стосується географічного району. Це політичний термін з точки зору його створення та використання;

-                                             термін не випливає з природи регіону або його політичних, культурних, цивілізаційних та демографічних характеристик, оскільки „середній” передбачає серединність по відношенню до чогось;

-                                             термін розриває арабський світ як окрему одиницю, оскільки завжди включав неарабські держави [15].

О.А.Колобов, критикуючи схильність США розширено тлумачити Близький Схід, протиставляв цьому використання терміну в СРСР, де Близький Схід, Середній Схід, Північна Африка – чітко фіксовані та науково осмислені радянськими істориками та економістами поняття [16]. Проте радянський підхід теж відзначався певною невизначеністю, оскільки відповідні поняття в різний час означали не одне й те саме. Для соціалістичної країни регіональний підхід взагалі був неприроднім, адже соціалістична зовнішня політика ґрунтувалась на класовому підході. Сталін у 1932 році писав, що немає більше єдиного Сходу, є принаймні три категорії колоніальних та залежних країн Сходу, в залежності від чисельності пролетаріату та рівня промислового розвитку [17].

Тим не менше, практичні задачі розвитку відносин, передусім зовнішньоекономічних, спонукали укладачів економічного довідника „Країни Сходу” (видання 1934 р.) визначити регіон, виходячи здебільшого з географічних міркувань, а не з позиції спільності соціально-економічного устрою. У передмові зазначалось, що підбір країн для висвітлення в довіднику здійснювався відповідно до актуальних зовнішньоекономічних інтересів СРСР, які на той час були особливо чітко артикульовані стосовно „країн Червономорського басейну”, а тому до Близького Сходу було включено країни північно-східної Африки [18].

Український сходознавець Антін Синявський у статті „УСРР та Близький Схід в світлі геополітики” розглядав геополітичні аспекти відносин між країнами Близького Сходу та Україною – економічною одиницею в складі Радянського Союзу. А.Синявський виходив з позиції, що об’єктивні передумови спонукають до розвитку відносин між Україною та Близьким Сходом; розвиток економічних зв’язків вирішував би задачу союзного значення. Автор наводить статистичну таблицю, що показує, які країни тоді сприймались в Україні як близькосхідні: Туреччина, Греція, Болгарія, Албанія, Юго-Славія, Румунія, Басарабія, Персія, Сирія, Палестина, Єгипет [19].

Згідно з одним із тлумачень регіону в Радянському Союзі, Близький та Середній Схід – це район, що включає арабські країни, Іран, Туреччину, Афганістан та Пакистан [20]. Іноді окремо використовувався термін „Середній Схід”, до якого відносили Іран, Афганістан та Пакистан [21]. У київському довіднику 1990 року „Країни Близького Сходу” термін вживається для позначення регіону, що простягається від Єгипту на заході до Іраку на сході, і від Туреччини на півночі до країн Аравійського півострова [22].

Нині в Росії визнають, що вона „далека від того, щоб проводити активну політику в регіоні арабського світу та на Близькому Сході” [23]. У Концепції зовнішньої політики Росії 2000 року не зустрічається термін „Близький та Середній Схід”, натомість вживається „Близький Схід”, до якого, зокрема, відносяться Перська затока та Північна Африка. Щодо країн „радянського Середнього Сходу”, то в Концепції відзначається важливість подальшого розвитку відносин з Іраном, Афганістан згадується в контексті забезпечення безпеки південних кордонів Росії, а Пакистан пов’язується з Індією в контексті нерозповсюдження ядерної зброї [24].

В Україні офіційно до Близького та Середнього Сходу відносять наступні країни: Лівію, Єгипет, Ізраїль, Палестинську Автономію, Ліван, Сирію, Ірак, Іран, Афганістан, Саудівську Аравію, Ємен, Йорданію, Оман, Ємен, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ. З 24 вересня 2001 року в Україні Указом Президента запроваджено інститут Повноважного представника України на Близькому та Середньому Сході та призначено на цю посаду Віктора Нагайчука. З 18 лютого 2003 р. цю посаду обіймає Євген Микитенко [25].

Можна виділити наступні вихідні позиції визначення меж регіону в контексті зовнішньополітичних пріоритетів України: 1) системність, врахування специфіки міжнародних зв’язків та зовнішньополітичної орієнтації певної країни, що включається або виключається з поняття „Близький Схід”, 2) врахування економічних та політичних інтересів України в регіоні. Застосуємо цей підхід до розгляду „спірних країн” – тих, які за певних обставин включаються або виключаються з переліку близькосхідних країн. До них можна віднести Афганістан, Туреччину, Судан, країни Магрибу.

Щодо Туреччини, то, на нашу думку, ця країна цілком обґрунтовано не відноситься в Україні на офіційному рівні до країн Близького Сходу, оскільки Туреччина – морський сусід України, з яким у нас давня історія відносин. Відповідно, Україна дотримується інших підходів у відносинах з Туреччиною: нині Туреччина сприймається як держава – кандидат на членство в ЄС, учасник чорноморського інтеграційного процесу, країна Чорноморсько-Каспійського регіону.

Що стосується Афганістану, то він займає певне проміжне місце між декількома регіонами. За словами російського посла у цій країні Михаїла Конаровського, Афганістан „пов’язує Середній Схід і Південну Азію – із заходу на схід, і Центрально-Азійський субрегіон з Індійским океаном – з півночі на південь” [26]. Тобто, за різних обставин ця країна може відноситись як до Близького та Середнього Сходу, так і до Центральної чи Південної Азії. Віднесення Афганістану до регіону Південної Азії аргументується тим, що протягом 80-90-х років ХХ ст. ситуацію в Афганістані визначали сили, пов’язані з Пакистаном (який в Україні вже давно не відноситься до Середнього Сходу).

Держави північно-західної Африки (Магрибу) - Алжир, Туніс, Марокко - можна також розглядати як близькосхідні з огляду на наступні обставини: 1) належність цих країн до арабського світу, 2) у відносинах України з цими країнами важливу роль відіграє питання близькосхідного врегулювання, 3) ці країни мають особливі відносини з Європейським Союзом та НАТО, що зближує їх у міжнародно-політичному плані з Україною, яка теж розбудовує тісні зв’язки з євро-атлантичними структурами, 4) структура народного господарства країн Магрибу схожа на інші близькосхідні економіки, 5) транспортна доступність цих країн для України морськими шляхами.

Як вже зазначалось, А.Веселовський пропонує включати до Близького Сходу Судан та Мавританію. Зважаючи на історичні та релігійні фактори, що пов’язують Судан і Мавританію з країнами Близького Сходу, зважаючи на їхню приналежність до арабо-мусульманської спільноти, а також членство Мавританії у Союзі Арабського Магрибу, видається доцільним віднесення цих країн до близькосхідного регіону. Однак, на нашу думку, таке розширення Близькосхідного регіону потребує більшої аргументації, в тому числі й з точки зору зовнішньополітичних пріоритетів України.

Таким чином, головним критерієм тлумачення термінів „Близький Схід” та „Середній Схід” протягом минулого століття були стратегічні інтереси великих держав – Великої Британії, США та СРСР. На початку ХХ ст. використання цих назв слугувало для позначення проблемних питань оборони Індії (Середній Схід) та питань безпеки володінь Османської імперії (Близький Схід). Згодом терміни трактувалися так, як це було зручно на даний момент, і кожного разу використання цих понять потребувало додаткового уточнення їхнього змісту.

Однак, кон'юнктурне використання терміну „Близький Схід” не обов’язково було негативним явищем для зовнішньої політики певної держави. Приміром, у випадку з „доктриною Ейзенхауера”, США потребували найширшого визначення регіону для свободи дій у більшій кількості країн.

Сьогодні так само є стільки варіантів сприйняття Близького Сходу, скільки є зовнішніх політик держав у регіоні. „Близький Схід” Сполучених Штатів відрізняється від „Близького Сходу” Пакистану чи КНР [27]. Можна стверджувати, що власне „Близький Схід” або „Середній Схід” варто сприймати не як об’єктивно існуючий політико-географічний регіон[28], а як інтелектуальну конструкцію, яка в певний час за певних обставин означає простір на стику Європи, Азії та Африки, де реалізується політика позарегіональної держави.

 

Перелік використаної літератури

1.    Веселовський А. Енергетичні перспективи Східного Середземномор’я // Нафтова і газова промисловість. - 2003. - №2. - С.3-18.

2.    Указ Президента України №250/2003 від 21.03.2003 р. - <http://www.president.gov.ua/officdocuments/officdecrees/146094387.html>; Швед В.О. Ісламський чинник та забезпечення національних інтересів України // Стратегічна панорама. - 2002. - С.46-51.

3.    Страны Востока. Экономический справочник. - М., 1929. - С.XXVII.

4.    Davison R.H. Where Is The Middle East? // Foreign Affairs. - 1960. - Vol.38, №4. - P.667.

5.    Koppes C. Captain Mahan, General Gordon, and the Origins of the Term ‘Middle East’ // Middle Eastern Studies. - 1976. - №12. - P.95-98.

6.    Davison R.H. Where Is The Middle East? // Foreign Affairs. - 1960. - Vol.38, №4. - P.667-668.

7.    Там само, p.668.

8.    Djalili M.-R., Kellner Th. Moyen-Orient, Caucase et Asie centrale: des concepts géopolitiques à construire et à reconstruire? // Central Asian Survey. - 2000. - №19(1). - P.119.

9.    Davison R.H. Where Is The Middle East? // Foreign Affairs. - 1960. - Vol. 38, №4. - P.669.

10. Там само, p. 672.

11. Там само, p. 673.

12. Там само, p. 665.

13. Foreign Relations of the United States: 1964-1968, Volume XXI. Near East Region. - Department of State. - Washington, DC. - <http://www.state.gov/www/about_state/history/vol_xxi/a.html>.

14. Сторінка Бюро на сайті Держдепартаменту. - <http://www.state.gov/p/nea/>.

15. Див. Bilgin P. Inventing Middle Easts? The Making of Regions through Security Discourses. - The fourth Nordic Conference on Middle Eastern Studies: The Middle East in Globalizing World. Oslo, 13-16 August 1998.

16. Колобов О.А. Механизм формирования политики Соединенных Штатов Америки по отношению к Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.: Дис. ... д.и.н. - Горький, 1986. - С.53.

17. Сталин И. Вопросы ленинизма. - 1932. - С.141-142. Цит. по: Страны Востока. Экономический справочник. Т.1: Ближний Восток. - М., 1934. - С.7.

18. Страны Востока. Экономический справочник. Т.1: Ближний Восток. - М., 1934. - С.6-8.

19. УСРР та Близький Схід в світлі геополітики (Проблема торговельних зв’язків) / Синявський А. Вибрані твори. - К., 1993. - С.196.

20. Ближний и Средний Восток. - М., 1973.

21. Страны Среднего Востока (история, экономика, культура). - М.: Наука, 1980.

22. Страны Востока: Справочник / Рук. авт. кол. И.Ф.Черников. - К.: Политиздат Украины, 1990.

23. Косач Г., Мелкумян Е. Ближний Восток в российской внешней политике // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - №9. - С.38.

24. Концепция внешней политики Российской Федерации. - <http://www.ln.mid.ru/ns-osndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/fd86620b371b0cf7432569fb004872a7?OpenDocument>.

25. Укази Президента України №894/2001 від 24.09.2001, №136/2003 вiд 18.02.2003. - <http://www.president.gov.ua/officdocuments/officdecrees/82565669.html>, <http://www.president.gov.ua/officdocuments/officdecrees/136754073.html>.

26. Время новостей, 29.04.2002. - <http://www.ln.mid.ru/ns-rasia.nsf/0/432569d80021985f43256ba0002f2702?OpenDocument>.

27. Шаров А.Н. Экономические связи Пакистана со странами Ближнего и Среднего Востока / Ближний и Средний Восток: Экономика и история. - М.: Наука, 1983. - С.55; Djalili M.-R., Kellner Th. Moyen-Orient, Caucase et Asie centrale: des concepts géopolitiques à construire et à reconstruire? // Central Asian Survey. - 2000. - №19(1). - P.120.

28.    Є спроби аналізу „Близького Сходу” як об’єктивного регіону, який, однак, все ще перебуває на етапі становлення. Зокрема, П.Білгін аналізує варіанти визначення регіону як відображення трьох безпекових концепцій: 1) Арабський регіональний порядок, 2) Середземноморський світ, 3) Мусульманський світ. Див. Bilgin P. Inventing Middle Easts? The Making of Regions through Security Discourses. - The fourth Nordic Conference on Middle Eastern Studies: The Middle East in Globalizing World. Oslo, 13-16 August 1998.

 

 

Петюр Р.К.*

 

Енергетичний аспект політики України на Близькому та Середньому Сході

 

The article examines the issue of energy cooperation between Ukraine and the countries of the Middle East. It is shown that such cooperation gives Ukraine opportunities to benefit from energy supplies, as well as from Ukrainian energy sector's expansion in the region. The article analyses the main obstacles and perspectives of Ukraine's energy policy in the region.

 

З початку 90-х років українська зовнішня політика надає особливої уваги регіону Близького та Середнього Сходу[1]. Усвідомлення тієї обставини, що Україна занадто залежна в енергетичній сфері від однієї держави, спонукало український уряд розглядати відносини з країнами цього регіону як можливість диверсифікації джерел постачання енергоносіїв. До цього часу ця можливість не реалізована, тому виникає природне питання про причини недостатнього розвитку співробітництва між Україною та державами Близького та Середнього Сходу та перспективи такого співробітництва.

В Україні, на жаль, бракує комплексних досліджень із зазначеної теми. Однак, є нечисленні публікації, в яких аналізуються окремі аспекти співробітництва України та країн Близького та Середнього Сходу в енергетичній галузі. На особливу увагу заслуговує стаття А.Веселовського, Надзвичайного та Повноважного посла України в Арабській Республіці Єгипет, у якій подано аналіз енергетичної галузі країн Східного Середземномор’я та перспективи співпраці України з державами цього субрегіону (Лівією, Єгиптом, Йорданією, Ізраїлем, Ліваном, Сирією, Палестинською Автономією)[2]. А.Веселовський доводить, що хоча ці країни не мають таких значних покладів енергоносіїв, як держави Перської затоки, Україна має реальні перспективи участі в нафтогазовій галузі економіки цих країн, зокрема, в будівництві газопроводів, розвідувальних роботах. А.Веселовський також зазначає, що вдалому просуванню інтересів України в цьому субрегіоні заважають такі фактори, як недосвідченість та неукомплектованість вітчизняної зовнішньоекономічної служби, часті антиукраїнські пропагандистські кампанії, нехтування в самій Україні досвідом та знаннями спеціалістів, які раніше працювали в близькосхідних країнах.

А.Веселовський вперше в українській історіографії звернув увагу на такі важливі, на нашу думку, моменти. По-перше, уряди країн Близького та Середнього Сходу сьогодні, передусім, очікують на кредити та інвестиції, на противагу поширеній в Україні думці про готовність держав регіону надавати кредити на особливо вигідних умовах. По-друге, він пропонує змістити акценти енергетичної співпраці України і близькосхідних держав, а саме надати пріоритету не імпорту енергоносіїв, а природному відродженню та експансії українського енергетичного комплексу.

Окремі аспекти перспектив співробітництва України та держав Близького та Середнього Сходу висвітлені у статтях Леськіва І.В.[3], Саприкіна В.[4]

У даній статті питання енергетичного співробітництва чи не вперше розглядається у контексті політики України в регіоні Близького та Середнього Сходу загалом. Мета роботи полягає в тому, щоб визначити енергетичні інтереси України в регіоні, окреслити можливі сфери співпраці та визначити перспективи політики України на Близькому та Середньому Сході в енергетичній галузі.

Енергетична політика України суттєво визначається усвідомленням необхідності диверсифікації поставок енергоносіїв. Сучасний розвиток світових ринків нафти та природного газу дозволяють відносно самостійно визначати джерела енергозабезпечення України. В цьому плані особлива увага має бути звернена на близькосхідний регіон як один з багатших на вуглеводні район у світі.

Як видно з таблиць 1 та 2, у регіоні Близького та Середнього Сходу сконцентровані основні світові запаси нафти, великі запаси природного газу, а деякі країни регіону – серед світових лідерів з виробництва енергоносіїв, причому частка запасів вуглеводнів значно перевищує нинішню частку виробництва нафти й газу по відношенню до відповідних світових показників.

Таблиця 1.

Запаси і динаміка видобутку нафти в країнах Близького та Середнього Сходу

 

Країна

Підтверджені запаси на кінець 2002 р., млрд. барелей

Видобуток, млн. барелей на добу

2000

2001

2002

Саудівська Аравія

261,8

9,297

8,992

8,680

Ірак

112,5

2,563

2,371

2,030

ОАЕ

97,8

2,492

2,429

2,270

Кувейт

96,5

2,105

2,069

1,871

Іран

89,7

3,766

3,680

3,366

Лівія

29,5

1,475

1,425

1,376

Катар

15,2

0,796

0,779

0,755

Оман

5,5

0,959

0,961

0,902

Ємен

4,0

0,450

0,471

0,473

Єгипет

3,7

0,781

0,758

0,751

Сирія

2,5

0,554

0,587

0,576

Йорданія*

0,3

0,0005

0,0005

0,0004

Бахрейн*

0,2

0,040

0,035

0,035

Ізраїль*

0,004

0,001

0,001

0,001

БСС**, всього

734,404

25,279

24,559

23,086

Світ

1047,7

74,574

74,350

73,935

% БСС** до світу

70,1

33,9

33,0

31,22

Джерело: BP Statistical Review of World Energy. – British Petroleum p.l.c., June 2003.

* Дані 1996 р. Див. Веселовський А. Енергетичні перспективи Східного Середземномор’я // Нафтова і газова промисловість. – 2003. - №2. – С.5.

** За винятком Афганістану, Лівану, Палестинської Автономії.

Таблиця 2.

Запаси і динаміка видобутку природного газу в країнах Близького та Середнього Сходу

 

Країна

Підтверджені запаси на кінець 2002 р., трлн. м3

Видобуток в млрд. м3/рік

2000

2001

2002

Іран

23,00

60,2

63,3

64,5

Катар

14,40

24,9

27,9

29,3

Саудівська Аравія

6,36

49,8

53,7

56,4

ОАЕ

6,01

38,4

45,0

46,0

Кувейт

1,49

9,6

9,5

8,7

Оман

0,83

8,4

14,0

14,8

Бахрейн

0,09

8,8

9,1

9,2

Єгипет

1,66

18,3

21,5

22,7

Лівія

1,31

5,4

5,6

5,7

Сирія

0,24

4,2

4,3

4,1

БСС*, всього

55,39

228

253,9

261,1

Світ

155,78

2435,7

2493,3

2527,6

% БСС* до світу

35,6

9,4

10,2

10,3

Джерело: BP Statistical Review of World Energy. – British Petroleum p.l.c., June 2003.

* За винятком Афганістану, Іраку, Лівану, Палестинської Автономії, Ізраїлю, Йорданії, Ємену.

 

Енергетичні ресурси Близького та Середнього Сходу розміщені в регіоні нерівномірно. Так, за критерієм наявності та обсягу енергетичних ресурсів можна виділити три географічні групи країн регіону:

1.      Країни Перської затоки (Ірак, Іран, Саудівська Аравія, Ємен, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ) як надзвичайно багаті на поклади нафти й природного газу.

2.      Країни Східного Середземномор’я (Лівія, Єгипет, Ізраїль, Палестинська Автономія, Ліван, Сирія, Йорданія), значення яких полягає не стільки в запасах власне енергоносіїв, скільки у транзитних та переробних потужностях.

3.      Афганістан, який ми відносимо до окремої групи як країну, яка має значні поклади нафти та газу і яка цікава в плані транзиту каспійських енергоносіїв до узбережжя Індійського океану.

Оцінюючи питання енергетичних інтересів України в близькосхідному регіоні, слід виходити з реальних потреб та можливостей України. Україна має певні запаси енергоресурсів, які нині видобуваються й ведеться подальша розвідка запасів. За оцінками спеціалістів, реальна забезпеченість українських нафтогазовидобувних підприємств за сьогоднішніх обсягів видобутку запасами нафти становить 19 років, а газу – 33 роки[5].

У той же час, структура економіки України диктує необхідність споживання значно більших обсягів нафти й газу. Варто звернути увагу на швидке зростання ВВП в Україні в останні роки. Такий економічний ріст вимагає збільшення енергоспоживання, а, отже, в українських умовах – імпорту енергоносіїв.

Особливість українського паливно-енергетичного комплексу полягає в тому, що в Україні – один з найвищих у світі показників енергоємності виробництва. Як стверджують спеціалісти, в Україні для вироблення 1 дол. США валового внутрішнього продукту витрачається в десятки разів більше умовного палива, ніж у країнах Центральної та Західної Європи[6]. Таким чином, Україна має потужний внутрішній ресурс зменшення енергозалежності і скорочення імпорту енергоносіїв через реформування ПЕК.

Серед внутрішніх можливостей подолання енергозалежності розглядаються також пропозиції щодо застосування прогресивних технологій буріння свердловин на старих українських родовищах[7], активізація розробки родовищ шахтного метану, за запасами якого Україна посідає четверте місце у світі[8].

Незважаючи на наявність власних внутрішніх можливостей, питання імпорту енергоносіїв в найближчому майбутньому залишатиметься на порядку денному. О.Юспін зазначає, що в середньостроковій перспективі зростатиме залежність України від Росії в сфері постачання російських та центральноазійських нафти та газу, а тому виникають реальні підстави розглядати шляхи диверсифікації енергопостачання. Дослідник вказує на те, що нині диверсифікація не виправдана економічно, але в умовах можливого дефіциту вуглеводнів в Україні імпорт нафти й природного газу з інших країн стає обґрунтованим. [9]

У рекомендаціях парламентських слухань "Енергетична стратегія України на період до 2030 року", схвалених Постановою Верховної Ради України від 24 травня 2001 року йдеться про необхідність активізації зв'язків, зокрема, з Іраном, Іраком, Лівією, Сирією, Кувейтом, Саудівською Аравією. У рекомендаціях пропонується передбачити державну підтримку участі українських компаній в енергетичних проектах за кордоном, стимулювання експорту високотехнологічного енергетичного обладнання та устаткування[10].

Відповідно до потреб української економіки та можливостей народного господарства можна виділити наступні групи енергетичних інтересів України в регіоні:

-        імпорт нафти і природного газу;

-        транзит близькосхідних енергоносіїв;

-        участь українських енергетичних підприємств у функціонуванні енергетичної галузі та розбудові відповідної інфраструктури країн Близького та Середнього Сходу.

Іноді перші дві групи інтересів співпадають, як, наприклад, у випадку з проектом постачання природного газу з Ірану до Європу через Україну.

Імпорт нафти і природного газу з країн Близького та Середнього Сходу – доволі популярна в Україні тема. Для реалізації цього варіанту, на нашу думку, потрібні такі передумови, як, по-перше, наявність необхідної транспортної інфраструктури, по-друге, сприятлива політична ситуація. Крім цього, останнім часом можливість імпорту близькосхідної нафти ставиться під сумнів з причин неможливості переробки нафти близькосхідного сорту на українських НПЗ, які конструювались з урахуванням фізичних та хімічних особливостей російської нафтової суміші Urals.

У той же час, звертається увага на можливість диверсифікації газопостачання України шляхом закупівель скрапленого природного газу (СПГ) з країн Близького та Середнього Сходу та Північної Африки[11]. Такий варіант позбавляє від залежності від власника „труби”, однак, технологія регазифікації СПГ доволі складна і потребує значних інвестицій.

У питанні транзиту близькосхідних енергоносіїв найбільш амбіційним є проект транзиту іранських нафти й газу до Європи територією України.

Питання енергетичного співробітництва між двома країнами вперше офіційно постало ще в січні 1992 р. під час візиту в Україну міністра закордонних справ Ірану[12] та закріплено у статті 4 Договору про основи взаємовідносин і принципи співробітництва між Україною та Ісламською Республікою Іран від 15 жовтня 2002 р. (ратифіковано 15 травня 2003 р.)[13].

Певні конкретні кроки були здійснені ще на початку 90-х років. Так, у монографії С.Соколенка „Сучасні світові ринки та Україна” (1995 р.) йдеться, зокрема, про те, що розрахунки Держнафтогазпрому та АТ „Укрімпекс” засвідчили раціональність транспортування природного газу з Ірану до Європи територією Азербайджану, Росії та України. Були підготовлені установчі документи для створення газової компанії „Іран-Укр-Азер”, яка мала прокласти трансконтинентальний газопровід за умови залучення іноземних інвестицій[14].

Подібний маршрут навряд чи можна розглядати як такий, що сприяє диверсифікації джерел надходження енергоносіїв до України, зважаючи на залучення до проекту Росії. У цьому контексті варто зазначити, що подібним шляхом іранський газ раніше вже надходив до України. До розпаду СРСР більше 95% експорту іранського газу спрямовувались до південно-західних районів Радянського Союзу: близько 5 млрд. м3 надходило до Вірменії, Грузії та Азербайджану, біля 12 млрд. м3 постачалось до південно-західних районів РРФСР, а приблизно 15 млрд. м3 газу споживалось у східних районах України. В результаті економічної кризи, що охопила колишні республіки СРСР, споживання іранського газу різко скоротилось, а в середині 90-х років експорт газу з Ірану взагалі припинився, оскільки під час азербайджансько-вірменської та російсько-чеченської воєн ділянки газопроводу Тебріз (Іран) – Нахічевань (Азербайджан) – Баку (Азербайджан) – Грозний (Чеченська Республіка) – Новопсков (Україна) були зруйновані[15]. Нині відновлення такого шляху видається безперспективним, зокрема, через напружені вірменсько-азербайджанські відносини та нестабільність у Чечні.

Згодом проектований маршрут експорту іранського газу змінюється. З 1992 року велися переговори між Іраном та Вірменією про будівництво газопроводу Іран – Вірменія, який мав забезпечити енергетичні потреби останньої до закриття Мецаморської (Вірменської) АЕС, як того вимагає Європейський Союз. Останнім часом особливо активно обговорюється питання продовження газопроводу Іран–Вірменія через Грузію, по дну Чорного моря, територією України до Європи. Повідомлення про такі плани останніми роками з’являються як в українській, так і в міжнародній пресі[16], однак проект постачання іранського газу в Європу (і в Україну) викликає неоднозначні оцінки. З одного боку, проект обговорюється на офіційному рівні під час ірансько-українських, ірансько-вірменських переговорів, а з іншого боку, вірменський міністр енергетики А.Мовсесян заперечив існування таких переговорів з вірменською стороною взагалі[17], очевидно, під впливом російських публікацій, де Вірменія звинувачується у зраді через підтримку проекту транзиту газу з Ірану до Європи в обхід Росії[18]. Однак ще у грудні 2001 року президент Ірану М.Хатамі заявив про політичну підтримку шляху транспортування іранського газу через територію Вірменії, Грузії та України[19], що свідчить про існування хоча б попередніх домовленостей з вірменською стороною щодо проекту.

Те, що проект транспортування іранського газу до Європи певний час серйозно обговорювався зацікавленими сторонами підтверджується інформацією тижневика „Дзеркало тижня”. У 2000 р. київський науково-дослідницький інститут „Трансгаз” розробив техніко-економічне обґрунтування проекту. Розглядався наступний маршрут газопроводу: Іран – Вірменія – Грузія – порт Супса – дно Чорного моря – порт Феодосія – Україна – Європа. По дну моря проектом передбачалося прокласти 550 км труб. Міністерство палива та енергетики України оцінило цей проект у 5 млрд. дол. США, обсяг поставок мав становити близько 60 млрд. м3 на рік, з них 10 млрд. м3 – для України[20].

Реалізація даного проекту обтяжена рядом несприятливих факторів, серед яких можна виділити наступні:

-        політичний вплив Росії, яка не зацікавлена в обхідному шляху постачання природного газу до України та країн Європи;

-        складність та висока вартість проекту, викликана необхідністю прокладення труб по дну моря;

-        невизначеність позиції Вірменії, яка нині перебуває у політичній та енергетичній залежності від Росії.

Проект транспортування іранського газу до Європи потребує тривалого процесу переговорів з усіма зацікавленими сторонами, включно з Європейським Союзом, який висловився на користь даного маршруту порівняно з шляхом через Туреччину та Грецію[21], та Грузією. Однак, і в цій ситуації Україна використовує свій потенціал як великої енергетичної держави та може взяти участь у будівництві газопроводу Іран – Вірменія. Так, ще в жовтні 2002 р. під час офіційного візиту Л.Кучми до Вірменії була підтверджена готовність України постачати труби та обладнання для будівництва газопроводу[22]. А під час візиту до Києва 10-12 квітня 2004 р. прем’єр-міністра Вірменії А.Магаряна Україні було запропоновано взяти участь у тендері на будівництво вірменської частини газопроводу Іран – Вірменія.

В контексті можливого імпорту енергоносіїв з Близького та Середнього Сходу варто відмітити пропозиції І.Леськіва, який у 1984-1988 рр. був радником міністра гірничих справ і промисловості Афганістану, а у 1990-1992 рр. – головним геологом по розвідці нафти і газу в Афганістані[23]. Він оцінює вартість видобувних запасів нафти і газу на відкритих родовищах країни в 22 млрд. дол. США (у світових цінах 2002 року). Зважаючи на те, що афганський газ свого часу поставлявся в СРСР, беручи до уваги фактичний розпад економіки країни в останні роки та реальні можливості України долучитися до процесу відновлення афганської енергетики, І.Леськів пропонує докласти зусиль для реалізації наступної схеми: отримання Україною газу (через газопроводи держав Центральної Азії та Росії) в обмін на облаштування афганських нафтових родовищ, будівництво нафтопереробних заводів та переробку нафти для забезпечення потреб Афганістану в паливі. Аналізуючи складну внутрішньополітичну ситуацію, він ставить під сумнів майбутню територіальну цілісність Афганістану, зважаючи на фактичну незалежність північних провінцій, де й зосереджені основні запаси нафти й газу. Тому І.Леськів радить розпочинати втілювати проекти українсько-афганської співпраці саме на півночі, але не конкретизує як саме має діяти український уряд у специфічних умовах внутрішньої нестабільності в Афганістані та загальної несприятливої ситуації в регіоні.

Останнім часом увага до Афганістану зростає з огляду на плани будівництва Трансафганського газопроводу, яким природний газ з Туркменістану має транспортуватись до Пакистану[24].

З огляду на присутність українського миротворчого контингенту в Іраку багато хто в Україні пов’язує це з можливістю імпорту іракської нафти. Поки що немає підстав говорити про це серйозно, хоча б з причини неможливості економічно виправданого транспортування цієї нафти до українських портів. Але до початку вторгнення США в Ірак Україна формально купувала іракську нафту в рамках програми ООН „Нафта в обмін на продовольство”. Так, українська компанія „Ives” мала контракт на купівлю майже 1 млн. барелей нафти з Іраку, яка потім перепродувалась до США та країн АТР. Однак, навіть тоді наші квоти на купівлю іракської нафти були мізерними порівняно з російськими (32,5 млн. барелей), білоруськими та вірменськими (по 2 млн. барелей) компаніями[25].

Формально Україна також купує нафту і в Лівії, де НАК „Нафтогаз України” бере участь у видобутку нафти. Ця нафта також не потрапляє до України, а продається на світових ринках.

Великими видаються перспективи розширення участі українських підприємств нафтового та газового сектору у відповідних секторах економіки близькосхідних країн.

Україна має унікальні розробки у таких сферах, як неруйнівний контроль бурового обладнання, горизонтальне буріння свердловин. Деякі технологій експортуються, зокрема, і на Близький та Середній Схід (в Ірак, Лівію). Проблемним питанням в цьому плані є те, що ці переваги не знаходять державної підтримки, а вітчизняні винаходи цікавлять більше російських, а не українських нафтопромисловців [26].

Що стосується питання кредитів, то цікавим і досі не дослідженим в Україні аспектом цієї теми є діяльність ісламських банків. За деякими оцінками, пасиви ісламських банків лише Перської затоки становлять близько 800 млрд. дол. США. Особливістю діяльності таких банків є те, що вони не розглядають гроші як товар, а тому не надають кредити під відсотки. Однією з форм діяльності цих банків є надання коштів для бізнесу, причому ісламський банк бере участь у реалізації певного бізнес-проекту та укладає угоду про розподіл майбутнього прибутку. У цій ситуації банк йде на ризик такою ж мірою, як і сам власник бізнесу. Винагорода банку не гарантується нічим, а тому банк зацікавлений в успішності справи і докладає відповідних зусиль разом з клієнтом.

Такі умови співпраці бізнесу та банків були б дуже сприятливими для України. В умовах, коли значна частка капіталів близькосхідних країн виводиться з США[27], було б доречним дослідити питання залучення фактично вивільнених коштів у господарство України, а саме в енергетичний сектор. Перспективними сферами капіталовкладень є такі, як пошукові роботи на нафту й газ на території України, розширення видобутку вуглеводнів, модернізація НПЗ.

Таким чином, Україна як велика енергетична держава має великі перспективи співробітництва з країнами Близького та Середнього Сходу у сфері енергетики. Такі сподівання ґрунтуються не лише на простому усвідомленні потреби диверсифікації джерел енергопостачання, а й на тих конкурентних перевагах, які має Україна з її повним комплексом послуг та продукції для функціонування та розвитку нафтогазової галузі держав регіону.

Саме на можливостях українських підприємств бути залученими до енергетики Близького та Середнього Сходу й варто робити акцент, а не розглядати цей регіон просто в контексті можливих закупівель вуглеводнів.

Окрім цього, Україна може ствердитись як потужна країна-транзитер не лише російських енергоносіїв, а й іранських, хоча це потребує значних фінансових та дипломатичних зусиль.

Значними перешкодами на шляху реалізації енергетичних інтересів України на Близькому та Середньому Сході є недостатнє вивчення енергетичних та банківських можливостей в цьому регіоні, ігнорування досвіду вітчизняних спеціалістів, які працювали у країнах регіону, а також обмежені фінансові можливості українських енергетичних компаній.

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1.      Договір про основи взаємовідносин і принципи співробітництва між Україною та Ісламською Республікою Іран // Електронна база „Законодавство України” на веб-сайті Верховної Ради України. - http://zakon.rada.gov.ua/

2.      Постанова Верховної Ради України та Рекомендації від 24.05.2001 № 2455-III „Про підсумки парламентських слухань "Енергетична стратегія України на період до 2030 року" // Електронна база „Законодавство України” на веб-сайті Верховної Ради України. - http://zakon.rada.gov.ua/

3.      Прес-реліз НАК “Нафтогаз України” від 5 грудня 2003 р. - http://www.naftogaz.com/files/news_ukr_file_224.doc.

4.      Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів (1991-1995 рр.). Книга 1. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 734 с.

5.      BP Statistical Review of World Energy. – British Petroleum p.l.c. - 2003.

6.      Бондаренко В. Алексей Литвиненко: «Украина может избавиться от газовой зависимости минимум на 50 лет» // Зеркало Недели. – 2002. - № 8 (383).

7.      Веселовський А. Енергетичні перспективи Східного Середземномор’я // Нафтова і газова промисловість. – 2003. - №2. – С.3-18.

8.      Гордяк Р.М., Давидов Д.М., Міщенко В.П. Поставки скрапленого природного газу – важливий чинник диверсифікації джерел газопостачання України // Нафтова і газова промисловість. – 2003. - №1. – С.44-47.

9.      Діяк І., Оганов К. Залежність України від ввезення нафти з інших країн не зростатиме, якщо кардинально змінити ставлення до вітчизняних наявних запасів нафти на старих родовищах, що розроблюються // Нафтогазбудінформатика. - http://www.ngbi.com.ua/am/ct16.html.

10.  Забезпечення енергетичної безпеки України / Рада національної безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки. – К.: НІПМБ, 2003. – 264 с.

11.  Ковалко М. Технічний прогрес – на службу нафтогазовій галузі // Нафтогазбудінформатика. - http://www.ngbi.com.ua/am/ct12.html.

12.  Леськів І.В. Україна, Афганістан і... Дустум, або про ще одне джерело газопостачання України // Дзеркало Тижня. - 2002. - № 7 (382).

13.  Саприкін В. Нафтовий вимір військової операції проти Іраку // Дзеркало тижня. - 2003. - 15 лютого.

14.  Саприкін В. Стан та перспективи міжнародного співробітництва України в енергетичній сфері // Дзеркало тижня. - 2000. - 14 жовтня.

15.  Соколенко С.И. Современные мировые рынки и Украина. – К.: Демос, 1995. – 354 с.

16.  Старостин А. Иранский газовый натиск // Деловая столица. – 2004. - № 7. - 16 февраля.

17.  Рибчич І.Й., Єгер Д.О., Зарубін Ю.О., Крупський Б.Л. Щодо підвищення ефективності використання запасів нафти і газу в Україні // Нафтова і газова промисловість. – 2004. - №1. – С.5-8.

18.  Юспін О.В. Питання співробітництва України і Російської Федерації в контексті енергетичної безпеки // Стратегічна панорама. - 2003. - №3-4. - http://www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama/issue.php?s=epol4&issue=2003_3-4.

19.  Ереван реализует антироссийский газовый проект // Независимая газета. – 2004. - №59 (3174). - 25 марта.

20.  Газовые приоритеты: для Ирана – Европа, для Турции – цена, для Европы – Армения // Информационное агентство REGNUM. - 02.03.2004. - http://www.regnum.ru/allnews/225433.html.

21.  Газопровод Иран—Армения может быть продолжен до Украины и стран ЕС // Зеркало Недели. - 2004. - №12 (487).

22.  Украина об иранском газе: "Каждый из нас защищает свои интересы": Интервью посла Украины в Армении Владимира Тягло ИА REGNUM // Информационное агентство REGNUM. – 2004. - 2 апреля. -http://www.regnum.ru/allnews/240930.html.

23.  Украина пока не получит иранский газ // Деловая неделя. – 2004. - 30 марта.

24.  Cutler R. A new energy triangle emerges: Iran – Armenia – Ukraine // Central Asia – Caucasus Analyst. - February 14, 2001 http://www.cacianalyst.org/Feb_14_2001/Iran-Armenia-Ukraine.htm

25.  Disgruntled Saudis withdraw billions of dollars from US // Financial Times. -2002. - August 21.

Петюр Р.К.*

 

Військово-технічне співробітництво з державами Близького та Середнього Сходу як складова політики України в регіоні

 

The article examines the issue of military cooperation between Ukraine and the Middle Eastern states in the light of Ukraine’s policy in the region. It is argued that Ukraine as the world’s major weapons supplier plays a significant role in the regional market. In the meantime, Ukraine pursues a prudent policy according to the balance of powers in the Middle East.

 

Україна входить до числа найбільших світових експортерів продукції військового призначення, здійснюючи продаж радянської зброї, продукції національного оборонно-промислового комплексу, а також здійснюючи ремонт і модернізацію військової техніки. Регіон Близького та Середнього Сходу[28] є сьогодні одним з пріоритетних для України з точки зору розвитку військово-технічного співробітництва (ВТС).

Питання співробітництва України в сфері міжнародних передач озброєнь та військової техніки є широко дослідженою в українській історіографії темою. Так, слід відзначити монографію В.Бегми „Оборонно-промислові комплекси України та Росії. Співпраця, партнерство, конкуренція”, а також дисертацію В.Чередніченко „Політика України в галузі експорту озброєнь в 90-ті роки ХХ століття”. Ці наукові праці аналізують становлення українського ОПК та вихід України на світовий ринок озброєнь, пропонують широкий теоретичний матеріал для аналізу можливостей України щодо розширення ВТС. Варто відзначити також праці В.Горбуліна, експертів В.Бадрака, О.Сушка.

Чи не вперше тема військово-технічного співробітництва України з державами близькосхідного регіону аналізувалась О.А.Коппель та О.С.Пархомчук.[29] Це питання також розглядається в статті В.В.Глєбова та Д.І.Сєрова.[30]

У даній статті ставиться задача проаналізувати військово-технічне співробітництво України з державами Близького та Середнього Сходу в контексті української політики в регіоні.

Міжнародне співробітництво у сфері передач озброєнь та військової техніки (ОВТ) регулюється рядом національних та міжнародних норм. Однак, в Україні ця сфера співробітництва й досі не має забезпечення на рівні закону. Правове поле ВТС України з іноземними державами включає ряд президентських указів[31], міжурядові угоди з Росією про кооперацію у військово-технічній галузі. Україна є стороною таких міжнародних механізмів контролю в сфері ВТС, як Вассенаарська домовленість, Режим контролю за ракетними технологіями, Група ядерних постачальників.

Здатність України проводити активну політику налагодження військово-технічного співробітництва підтверджується фактичними даними щодо її місця на світовому ринку зброї. Так, починаючи з 1992 р. Україна входить до першої десятки лідерів цього ринку, а за підсумками 1998-2002 рр. вона зайняла шосте місце в рейтингу найбільших експортерів озброєнь та військової техніки (див. табл. 1).

Таблиця 1.

Найбільші світові експортери ОВТ у 1992-2002 рр. (у млн. дол. США в постійних цінах 1990 р.)

*

Держава

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1992-2002

1

США

11789

12504

10434

9188

9160

11277

12795

9996

6086

4905

3941

102075

2

Росія

3265

3541

1117

3339

3309

2837

1886

3698

3798

5418

5941

38149

3

Франція

1041

898

704

812

1833

2963

3319

1473

783

1120

1617

16563

4

ФРН

1868

1562

2392

1465

1418

542

1157

1287

1223

542

745

14201

5

Велика Британія

910

1585

1506

1206

1477

2441

1041

970

1106

975

719

13936

6

Україна

400

127

189

176

202

671

765

770

327

541

270

4438

7

Італія

359

353

289

305

389

368

360

426

214

297

490

3850

8

Китай

1074

1108

687

837

652

323

286

190

163

104

818

6242

9

Нідерланди

393

351

502

365

397

548

537

318

195

210

260

4076

10

Білорусь

-

-

8

24

113

401

75

481

253

333

-

1688

11

Швеція

122

58

59

186

150

83

113

150

282

467

120

1790

12

Ізраїль

144

186

140

212

200

247

166

95

273

229

178

2070

Примітки:

* - ранг серед найбільших світових експортерів за період 1998-2002 рр.(за даними СІПРІ 2003); „-” - від 0 до 0,5.

Джерела:

1) дані за 1992 р.: Ежегодник СИПРИ 1994. - С. 283.

2) дані за 1993-1994 рр.: Ежегодник СИПРИ 1998. - С. 314.

3) дані за 1995 р.: СІПРІ 2000: Щорічник. - С.348.

4) дані за 1996 р.: СІПРІ 2001: Щорічник. - С. 367-368.

5) дані за 1997 р.: СІПРІ 2002: Щорічник. - С.447.

6) дані за 1998-2002 рр.: СІПРІ 2003: Щорічник. – С.441-442.

 

Як випливає з таблиці, протягом 1992-2002 рр. Україна від продажу ОВТ отримала суттєві надходження. Причому, як відзначають експерти, частка Близького та Середнього Сходу (БСС) сягає 40% експортованої з України зброї, технологій, спецпослуг і продукції подвійного призначення.[32]

В Україні з боку чиновників сфери ВТС спостерігається певна недовіра до даних СІПРІ.[33] Дійсно, важко оцінити реальні обсяги торгівлі України зброєю, зважаючи на існування прикладів необгрунтованого демпінгу ОВТ, зокрема, у торгівлі з державами БСС. Як приклад, наведемо резонансну угоду про продаж Ємену літаків-розвідників Су-17МР за заниженою ціною у 1994 р.[34]

У той же час, суму в 4,438 млрд. дол. США не слід сприймати буквально, оскільки дані СІПРІ „відбивають лише обсяг міжнародних поставок озброєнь, а не реальні фінансові характеристики таких поставок”, і „вони не можуть порівнюватися з такими показниками статистики, як ВВП або експорт/імпорт”[35].

За часів біполярного протистояння країни Близького та Середнього Сходу отримували велику кількість зброї майже безкоштовно – за програмами військової допомоги, довгостроковими позичками. Натомість ці держави підпадали під суттєвий політичний вплив СРСР та США. Нині сфера ВТС більш комерціалізована. Країни-імпортери часто надають перевагу тим державам – постачальникам озброєнь, які не ставлять певних політичних вимог і можуть задовольнити конкретні потреби замовника військової продукції в короткі строки.

Незважаючи на комерціалізацію військово-технічного співробітництва, політичний компонент ВТС з країнами БСС залишається дуже вагомим. На це є ряд причин:

1)      рівень мілітаризації країн регіону прямо впливає на регіональний баланс сил;

2)      експорт ОВТ дає суттєві надходження до національного бюджету та знижує вартість озброєнь для власних потреб;

3)      ВТС передбачає розвинуті політичні відносини між учасниками такого співробітництва та високий рівень довіри між ними.

Згідно з Концепцією військово-технічного співробітництва України з іноземними державами на період до 2010 року, „військово-технічне співробітництво України з іноземними державами як складова державної зовнішньої політики є сукупністю цілеспрямованих заходів, пов'язаних із розробленням, виробництвом, ремонтом, модернізацією, знищенням (утилізацією) і міжнародними передачами товарів військового призначення”.[36]

Таким чином, ВТС України з державами БСС слід розглядати як складову зовнішньої політики України в регіоні. Важливість регіону з точки зору співробітництва саме у сфері міжнародних передач товарів військового призначення підтверджується даними таблиці 2 про обсяги імпорту товарів військового призначення країнами БСС та частку регіону у міжнародній торгівлі ОВТ.

Таблиця 2.

Імпорт ОВТ країнами БСС у 1992-2002 рр. (у млн. дол. США в постійних цінах 1990 р.)

*

Держава

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1992-2002

5

Саудівська Аравія

1131

2799

1460

973

1728

2783

2507

1215

69

91

478

15234

8

Єгипет

976

1267

1941

1688

918

905

507

518

812

776

638

10946

10

Ізраїль

1062

613

829

281

75

42

1295

1178

283

51

226

5935

13

ОАЕ

155

751

636

448

549

678

749

420

277

194

452

5309

18

Іран

230

1149

295

248

480

232

287

234

286

335

298

4074

30

Йорданія

-

1

-

19

49

108

236

70

129

174

149

935

31

Ємен

-

-

205

129

-

-

-

54

158

34

496

1076

33

Сирія

341

194

63

43

21

-

20

20

420

-

162

1284

38

Кувейт

793

650

45

684

1240

438

204

110

135

73

27

4399

45

Катар

-

15

14

15

54

491

336

97

8

8

8

1046

51

Бахрейн

64

-

14

26

183

74

8

-

314

32

51

766

60

Афганістан /ПнАл**

-

-

-

-

-

-

-

2

20

204

-

226

65

Оман

-

66

201

171

332

175

22

-

109

18

48

1142

69

Лівія

0

-

-

-

-

-

-

-

-

145

-

145

93

Афганістан

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

31

107

Ліван

-

38

13

40

22

6

5

4

4

-

-

132

137

Ліван/ АПЛ***

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

6

 

ПА****

-

-

-

1

17

-

-

-

-

-

-

18

 

Ліван/ Хезболла

-

-

-

2

1

1

-

-

-

-

-

4

 

БСС, всього

4752

7543

5716

4768

5675

5933

6176

3922

3024

2135

3064

52708

 

Світ

22806

23999

20231

19994

20476

24832

23176

21250

15463

16163

16492

224882

 

% БСС до світу

20,84

31,43

28,25

23,85

27,72

23,89

26,65

18,46

19,56

13,21

18,58

23,44

Примітки:

* - ранг серед найбільших світових імпортерів за період 1998-2002 рр.(за даними СІПРІ 2003); ** - Північний Альянс; *** - Армія Південного Лівану; **** - Палестинська Автономія; „-” - від 0 до 0,5 або дані відсутні.

Джерела:

1) дані за 1992 р.: Ежегодник СИПРИ 1994. - С. 284-285.

2) дані за 1993-1994 рр.: Ежегодник СИПРИ 1998. - С. 320-321.

3) дані за 1995 р.: СІПРІ 2000: Щорічник. - С.344-347.

4) дані за 1996 р.: СІПРІ 2001. - С.363-366.

5) дані за 1997 р.: СІПРІ 2002: Щорічник. - С.443-446.

6) дані за 1998-2002 рр.: СІПРІ 2003: Щорічник. – С.437-440.

 

На початку 90-х років Україна на близькосхідному ринку озброєнь могла запропонувати переважно техніку радянського виробництва. Так, у 1994-1995 рр. Україна передала Ємену кілька літаків Су-17 та Су-22.[37]

Перспективним партнером по ВТС у регіоні є Йорданія. На озброєнні в Йорданії знаходиться переважно ОВТ виробництва США, Франції та Великобританії, а техніка, поставлена в цю державу ще Радянським Союзом потребує модернізації. На заваді розвитку ВТС України з Йорданією є великий зовнішній борг останньої. Крім цього, Йорданія отримує значну військову допомогу від Великої Британії та США, що відповідним чином характеризує йорданські пріоритети ВТС.[38]

Втім, у 1999 р. Йорданія замовила в Україні 50 бойових машин піхоти БТР-94 на суму близько $6,5 млн. Протягом 2000-2001 рр. українсько-йорданський контракт було виконано.[39]

Подібний контракт на постачання бронетехніки Україна уклала й з ОАЕ в 2000 р. За різними даними, умовами угоди передбачалося передати від 80 до 90 нових бронетранспортерів БТР-3У. У 2000 р. Станом на 2002 р. було передано 40 машин.[40] Крім цього, за участю Харківського заводу ім.Малишева створено спільне підприємство з обслуговування, ремонту й модернізації з фірмою з ОАЕ.[41]

У грудні 2001 р. в Україну приїздив міністр оборони Лівану Халіл Храуї, який у контексті ВТС України й Лівану згадав хороші перспективи в підготовці ліванських фахівців із розмінування й модернізації 180 ліванських танків Т-55 на українських заводах. У березні 2002 р. повідомлялося про те, що на базі військового інституту Міністерства оборони в Кам’янець-Подільському буде організовано центр підготовки ліванських фахівців із проведення гуманітарного розмінування.[42]

Ізраїль є одним з найбільших світових експортерів ОВТ (див. табл.1). Причому ця близькосхідна держава спеціалізується на високотехнологічній зброї та техніці. Тому в контексті розвитку ВТС України з Ізраїлем доречно говорити, в тому числі, і про отримання Україною послуг військового призначення.

Так, для реалізації програми модернізації українських бойових літаків передбачалось залучення іноземних компаній, зокрема, ізраїльської Israel Aircraft Industry. У 2000 р. відбулись переговори України з Ізраїлем з приводу спільної модернізації бойових літаків МіГ-29 українських ВПС. Для ухвалення рішення про співробітництва з Ізраїлем необхідне було політичне рішення, оскільки в даному випадку йшлося про можливе приведення бойових літаків України до стандартів НАТО. У той же час передбачалось проводити роботи в тісній співпраці з Росією.[43]

Серед країн Близького та Середнього Сходу є ряд держав, які іноді називають критичними з точки зору розвитку співпраці з ними. Ірак, Лівія, Іран, Сирія та Афганістан тривалий час періоду незалежності України перебували або під санкціями ООН та ЄС.

Варто нагадати також про положення частини 126.1 правил США про міжнародну торгівлю озброєннями, згідно з яким Державний департамент заборонив видачу „ліцензій та інших дозволів на експорт та імпорт військових товарів та послуг, що призначаються для певних країн або походять з них”. До переліку цих держав сьогодні, зокрема, входять Іран, Лівія та Сирія.[44]

Кілька років тому танкоремонтний завод Міноборони України виконав контракт на ремонт близько 200 сирійських танків. Це викликало невдоволення США, оскільки були підозри щодо того, що Україна здійснювала не ремонт, а модернізацію сирійських танків. Подібне занепокоєння вислювлював і Ізраїль.[45]

Сьогодні очевидно, що надання Сирії сучасних озброєнь або проведення модернізації існуючих може змінити військово-стратегічний паритет в регіоні, що є особливо чутливою темою для Ізраїля та США. Тому повнокровний розвиток ВТС із Сирією має бути відкладений до часу стабілізації міжнародної ситуації в регіоні.

Розвиток ВТС України з Іраном також не є безпроблемним щодо реакції міжнародної спільноти. Так, у 1998 р. у зв'язку з різкою позицією США та Ізраїлю Україні довелось відмовитись від контракту на постачання до Ірану турбін для АЕС в м.Бушер.

Відмова від виконання умов контракту з Іраном могла зашкодити відносинам з цією країною, однак Україна та Іран продовжили співпрацю у сфері високих технологій. У 1997 р. Іран замовив в Україні 12 транспортних літаків Ан-74, і в період 1998-2002 рр. замовнику було поставлено 4 таких літаки. Вартість цієї угоди становить 133 млн. дол. США.[46] Україна також з 1997 р. виступає ліцензіатом виробництва транспортних літаків Ан-140, які в Ірані виробляються під маркою Іран-140.[47] Вже в лютому 2001 р. відбулися льотні випробування літака Іран-140 в ІРІ.[48]

Санкції щодо Лівії були запроваджені Резолюцією РБ ООН № 748 31 березня 1992 р. Положеннями резолюції заборонявся продаж озброєнь Лівії та будь-яке співробітництво з цією країною у військово-технічній галузі.[49]

Незважаючи на це, у грудні 1996 року газета Вашингтон Таймс повідомила про витік інформації з ЦРУ, яка стосувалася намірів України продати Лівії партію балістичних ракет малої дальності та запасних частин для підводних човнів. Тоді представники МЗС України пов'язували появу цієї інформації з запланованим у грудні 1996 р. засіданням учасників Вассенаарської домовленості.[50]

У той же час, українські чиновники визнали, що в тому ж 1996 р. харківська фірма „Монтажелектро” вела переговори з Лівією щодо ремонту літаків та військово-морської техніки (за іншими даними, переговори стосувались будівництва ракетних пускових установок), однак переговори були припинені агенціями державного контролю.[51]

Резолюція Ради Безпеки ООН №748 також запровадила заборону на розвиток відносин з цією країною у галузі літакобудування, зокрема, було заборонено постачання до Лівії літаків та їхніх компонентів.[52] Але 5 квітня 1999 р. санкції проти Лівії були призупинені[53], і вже в 2000 р. Лівія замовила в України 2 транспортних літаки АН-124, з яких один було передано в 2001 р. (офіційно поставлений цивільній компанії).[54]

Україна послідовно відстоювала в ООН свою позицію щодо якнайшвидшого зняття санкцій з Лівійської Джамахірії. Нарешті, 12 вересня 2003 р. Рада Безпеки ООН прийняла Резолюцію №1506, яка повністю зняла санкції проти Лівії, тим самим відкривши дорогу широкомасштабному співробітництву України з СНЛАД.

Санкції ООН проти Іраку діяли з 1990 р. (Резолюція РБ ООН №661 від 6 серпня 1990 р.), тобто з часу отримання незалежності Україна не мала можливості легально розвивати ВТС з Іракською Республікою. Однак, експерти та керівництво України, як і багатьох інших країн світу, передбачали зняття санкцій, а тому намагалися наперед домовитись щодо можливостей співробітництва, передусім, у нафтогазовій галузі. Постачання озброєнь могло розглядатись як форма розрахунків за іракські енергоносії.

У квітні 2002 р. розгорівся „кольчужний скандал”, пов'язаний зі звинуваченнями на адресу України щодо можливого схвалення президентом Л.Д.Кучмою у 2000 р. намірів таємно продати Іраку радіолокаційні системи „Кольчуга”.[55]

У відповідь на звинувачення США Україна звернулася до Генерального секретаря ООН з проханням провести відповідне розслідування. Таке розслідування було проведено Комісією ООН з моніторингу, контролю та інспекцій щодо Іраку. У червні 2002 року Генеральний секретар ООН надіслав міністру закордонних справ України А.Зленку офіційного листа, в якому зазначалося, що ретельна перевірка не виявила жодних фактів, які б давали привід говорити про нелегальне постачання Україною зброї та військової продукції до Іраку.[56]

У вересні 2002 р. було підтверджено автентичність т.зв. „плівок Мельниченка”, які містили інформацію про схвалення Л.Кучмою продажу „Кольчуг” до Іраку. Як наслідок, уряд США вирішив призупинити допомогу Україні (ту її частину, що проходила по Закону США „Про підтримку свободи”, тобто близько 54 млн. дол., що надавались центральному уряду) та переглянути політику щодо України та її керівництва.[57]

Участь України у стабілізації ситуації в Іраку, що склалась після повалення Сполученими Штатами режиму Саддама Хусейна, дала підстави розраховувати на певні дивіденди, у т.ч. щодо зняття звинувачень з боку США щодо „кольчужної справи”, а також постачання ОВТ для нового іракського режиму.

У липні 2004 р. з’явилась інформація про те, що Україна має передати іракській армії бронетранспортери та автомобілі підвищеної прохідності. Перша партія в рамках контракту с Міністерством оборони США на загальну суму 259 млн. дол. мала бути поставлена в липні 2004 р.[58] У вересні того ж року міністр оборони Іраку підтвердив інформацію про існування домовленостей щодо імпорту ОВТ з України для іракської армії.[59]

Отже, можемо судити про військово-технічне співробітництво України з державами БСС як динамічний процес, що набирає обертів. Україна проводила обережну політику просування продукції та послуг свого ОПК, дотримуючись міжнародних правил торгівлі зброєю, міжнародних санкцій.

З іншого боку, така обережність України пояснюється існуванням ряду незавершених кримінальних справ щодо зловживань у сфері торгівлі зброєю, допущених чиновниками. Такі обставини дають грунт для появи скандальних публікацій у впливових виданнях різних країн, що негативно відображається на іміджі України як надійного партнера у галузі ВТС.

Регіон Близького та Середнього Сходу є сплетінням інтересів найвпливовіших країн світу, і співробітництво України як провідного експортера ОВТ з державами регіону в галузі ВТС завжди було під пильним зором зацікалених країн. У суперечливих ситуаціях, як, наприклад, бушерський контракт з Іраном, угоди з Сирією та Лівією, мова йшла не лише про конкуренцію між експортерами зброї та подвійних технологій, а й про можливе порушення військово-стратегічного балансу в регіоні та про озброєння режимів, які підтримують тероризм. У цьому плані позитивним є те, що Україні вдалося доказати, що офіційних доказів порушення міжнародних санкцій з її боку не було.

З огляду на події в Україні наприкінці 2004 р., пов'язані з рухом за демократичні перетворення в державі, є істотні підстави сподіватися, що сфера військово-технічного співробітництва України, у тому числі з державами БСС, стане більш прозорою та прогнозованою, стануть доступними статистичні дані щодо конкретних угод з близькосхідними країнами.

Предметом подальших розвідок на цю тему може стати залежність перспектив розвитку ВТС з країнами Близького та Середнього Сходу від намірів євроатлантичної інтеграції України, оскільки вже були зауваження щодо того, що конкретні кроки з інтеграції до НАТО призведуть до згортання співробітництва України з деякими країнами.[60]

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бадрак В. Близькосхідний вояж крізь призму військово-технічного співробітництва // Дзеркало тижня. - 2002. - №17. - 11-17 травня.

 2. Бадрак В. Державний контроль чутливого експорту крізь призму звинувачень / Національна безпека і оборона. - 2001. - №6. - С.10-14.

 3. Бадрак В. Десант в Азії // Дзеркало тижня. - 2000. - №45. - 18-24 листопада.

 4. Бадрак В. Леонід Рожен: Україну просто витісняють із ринку озброєнь // Дзеркало тижня. - 2001. - № 37. - 22-28 вересня.

 5. Бадрак В. Українська зброя ХХІ століття. З ким дружити? // Дзеркало тижня. - 2000. - №36. - 16-22 вересня.

 6. Бегма В.М. Оборонно-промислові комплекси України та Росії: співробітництво, партнерство, конкуренція / Національний ін-т українсько-російських відносин. – К., 1998. – 191 с.

 7. Волович О., Маначинський О. Близький Схід: військовий потенціал країн / Народна армія. – 2000. - 29 серпня. - <http://www.uceps.org/ua/show/224/>.

 8. Вооруженные силы и военная экономика стран Азии и Северной Африки. Информационно-аналитический справочник. – М.: Институт востоковедения РАН, 2002. – 384 с.

 9. Привабливі перспективи // Голос України. - 2001. - 8 лютого.

 10. Глєбов В.В., Сєров Д.І. Місце та перспективи України на близькосхідному ринку озброєнь // Стратегічна панорама. – 2003. - №1. – С. 162-166.

 11. Ежегодник СИПРИ 1994. Вооружения, разоружение и международная безопасность. - М.: Наука, 1995. - С. 283.

 12. Ежегодник СИПРИ 1998. Вооружения, разоружение и международная безопасность. - М.: Наука, 1999. - 684 с.

 13. Коппель О.А., Пархомчук О.С. Деякі питання розвитку відносин України з державами Близького Сходу // Питання нової та новітньої історії. – 1995. - Вип.41. - С.135-136.

 14. Міністр оборони Іраку розкриває таємниці останніх днів битви за Наджаф / Аш-Шарк Аль-Аусат. – 2004. – 21 вересня. - <http://www.arab2.com/n/newspaper/uk-asharqalawsat.htm>.

 15. Мостова Ю. Шанс чи глухий кут? // Дзеркало тижня. – 2002. - №37. - 28 вересня - 4 жовтня.

 16. Рахманін С. Касетний скандал-2? // Дзеркало тижня. – 2002. - №14. - 13-19 квiтня.

 17. Резолюция Совета Безопасности ООН №748 (1992) от 31 марта 1992 годa / <http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1992/res748.htm>.

 18. Рудюк О. Обережно: провокація? // Голос України. - 1996. - 12 грудня.

 19. СІПРІ 2000: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. - К.: Заповіт, 2001. - 668 с.

 20. СІПРІ 2001: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. - К.: Заповіт, 2002. - 760 с.

 21. СІПРІ 2002: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. - К.: Заповіт, 2002. - 800 с.

 22. СІПРІ 2003: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. - К.: Заповіт, 2004. – 652 с.

 23. Указ Президента України „Про Концепцію військово-технічного співробітництва України з іноземними державами на період до 2010 року” від 27.08.2003 р. №913/2003 // База „Законодавство України”. - < http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi>.

 24. Україна не продавала зброю в Ірак // Дзеркало тижня. – 2002. - №22. - 15-21 червня.

 25. Чередніченко В.В. Політика України в галузі експорту озброєнь в 90-ті роки ХХ століття: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с.

 26. Юрченко В.П. Военно-политическая обстановка в Ираке (июнь 2004 года) / <http://www.iimes.ru/rus/stat/2004/07-07-04.htm>.

 27. Bertsch G., Zaborsky V. Bringing Ukraine Into the MTCR: Can U.S. Policy Succeed? // Arms Control Today. - 1997, April. - <http://www.armscontrol.org/act/1997_04/ukraine.asp?print>.

 28. The International Traffic in Arms Regulations, Part 126. / <http://pmdtc.org/docs/itar/itar_part_126.doc>.

 


 


* Аспірант кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Коппель О.А.

 

[1] Під регіоном Близького та Середнього Сходу в Україні офіційно розуміються наступні 17 країн: Лівія, Єгипет, Ізраїль, Палестинська Автономія, Ліван, Сирія, Йорданія, Ірак, Іран, Афганістан, Саудівська Аравія, Ємен, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ.

[2] Веселовський А. Енергетичні перспективи Східного Середземномор’я // Нафтова і газова промисловість. – 2003. - №2. – С.3-18.

[3] Леськів І.В. Україна, Афганістан і... Дустум, або про ще одне джерело газопостачання України // Дзеркало Тижня. - 2002. - №7 (382).

[4] Саприкін В. Нафтовий вимір військової операції проти Іраку // Дзеркало тижня.-2003.-15 лютого. Саприкін В. Стан та перспективи міжнародного співробітництва України в енергетичній сфері // Дзеркало тижня. - 2000. - 14 жовтня.

[5] Рибчич І.Й., Єгер Д.О., Зарубін Ю.О., Крупський Б.Л. Щодо підвищення ефективності використання запасів нафти і газу в Україні // Нафтова і газова промисловість. – 2004. - №1. – С.6.

[6] Забезпечення енергетичної безпеки України / Рада національної безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки. – К.: НІПМБ, 2003. – С.39-40.

[7] Діяк І., Оганов К. Залежність України від ввезення нафти з інших країн не зростатиме, якщо кардинально змінити ставлення до вітчизняних наявних запасів нафти на старих родовищах, що розроблюються // Нафтогазбудінформатика.- http://www.ngbi.com.ua/am/ct16.html

[8] Бондаренко В. Алексей Литвиненко: «Украина может избавиться от газовой зависимости минимум на 50 лет» // Зеркало Недели. – 2002. - № 8 (383).

[9] Юспін О.В. Питання співробітництва України і Російської Федерації в контексті енергетичної безпеки // Стратегічна панорама. - 2003. - №3-4.

[10] Постанова Верховної Ради України та Рекомендації від 24.05.2001 № 2455-III „Про підсумки парламентських слухань "Енергетична стратегія України на період до 2030 року" // Електронна база „Законодавство України” на веб-сайті Верховної Ради України. - http://zakon.rada.gov.ua/

[11] Гордяк Р.М., Давидов Д.М., Міщенко В.П. Поставки скрапленого природного газу – важливий чинник диверсифікації джерел газопостачання України // Нафтова і газова промисловість. – 2003. - №1. – С.44-47.

[12] Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів (1991-1995 рр.). Книга 1. – К.: Юрінком Інтер, 1998. - С. 232.

[13] Договір про основи взаємовідносин і принципи співробітництва між Україною та Ісламською Республікою Іран // Електронна база „Законодавство України” на веб-сайті Верховної Ради України. - http://zakon.rada.gov.ua/

[14] Соколенко С.И. Современные мировые рынки и Украина. – К.: Демос, 1995. – С. 221.

[15] Старостин А. Иранский газовый натиск // Деловая столица. – 2004. - № 7. - 16 февраля.

[16] Газопровод Иран—Армения может быть продолжен до Украины и стран ЕС // Зеркало Недели. - 2004. - №12 (487); Иран планирует экспортировать газ в Европу через Армению и Украину: Иран за неделю // Информационное агентство REGNUM. – 2004. - 19 апреля. - http://www.regnum.ru/allnews/249102.html.

[17] Украина пока не получит иранский газ // Деловая неделя. – 2004. – 30 марта.

[18] Ереван реализует антироссийский газовый проект // Независимая газета. – 2004. №59 (3174). - 25 марта.

[19] Украина об иранском газе: "Каждый из нас защищает свои интересы": Интервью посла Украины в Армении Владимира Тягло ИА REGNUM // Информационное агентство REGNUM. – 2004. - 2 апреля. -http://www.regnum.ru/allnews/240930.html.

[20] Газопровод ИранАрмения может быть продолжен до Украины и стран ЕС // Зеркало Недели. - 2004. - №12 (487).

[21] Газовые приоритеты: для Ирана – Европа, для Турции – цена, для Европы – Армения // Информационное агентство REGNUM. – 2004. – 2 марта. - http://www.regnum.ru/allnews/225433.html.

[22] Украина об иранском газе: "Каждый из нас защищает свои интересы": Интервью посла Украины в Армении Владимира Тягло ИА REGNUM // Информационное агентство REGNUM. – 2004. - 2 апреля. -http://www.regnum.ru/allnews/240930.html.

[23] Леськів І.В. Україна, Афганістан і... Дустум, або про ще одне джерело газопостачання України // Дзеркало Тижня.-2002.-№ 7 (382).

[24] Прес-реліз НАК “Нафтогаз України” від 5 грудня 2003 р. - http://www.naftogaz.com/files/news_ukr_file_224.doc.

[25] Саприкін В. Нафтовий вимір військової операції проти Іраку // Дзеркало тижня. - 2003. - 15 лютого.

[26] Ковалко М. Технічний прогрес – на службу нафтогазовій галузі // Нафтогазбудінформатика.- http://www.ngbi.com.ua/am/ct12.html; Діяк І., Оганов К. Залежність України від ввезення нафти з інших країн не зростатиме, якщо кардинально змінити ставлення до вітчизняних наявних запасів нафти на старих родовищах, що розроблюються // Нафтогазбудінформатика.- http://www.ngbi.com.ua/am/ct16.html

[27] Disgruntled Saudis withdraw billions of dollars from US // Financial Times. – 2002. - August 21.

* Аспірант кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Коппель О.А.

 

[28] Під регіоном Близького та Середнього Сходу в Україні офіційно розуміються наступні 17 країн: Лівія, Єгипет, Ізраїль, Палестинська Автономія, Ліван, Сирія, Йорданія, Ірак, Іран, Афганістан, Саудівська Аравія, Ємен, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ.

[29] Коппель О.А., Пархомчук О.С. Деякі питання розвитку відносин України з державами Близького Сходу // Питання нової та новітньої історії. – 1995. - Вип.41. - С.135-136.

[30] Глєбов В.В., Сєров Д.І. Місце та перспективи України на близькосхідному ринку озброєнь // Стратегічна панорама. – 2003. - №1. – С. 162-166.

[31] Серед них - Укази Президента України „Питання військово-технічного співробітництва з іноземними державами, експортного контролю та військово-промислової політики” від 4.02.1999 р., „Про заходи щодо вдосконалення військово-технічного співробітництва України з іноземними державами” від 21.04.1999 р., „Про Концепцію військово-технічного співробітництва України з іноземними державами на період до 2010 року” від 27.08.2003 р.

[32] Бадрак В. Близькосхідний вояж крізь призму військово-технічного співробітництва // Дзеркало тижня. - 2002. - № 17, 11-17 травня.

[33] Бадрак В. Леонід Рожен: Україну просто витісняють із ринку озброєнь // Дзеркало тижня. - 2001. - № 37, 22-28 вересня.

[34] Бадрак В. Державний контроль чутливого експорту крізь призму звинувачень // Національна безпека і оборона. - 2001. - №6. - С.11.

[35] СІПРІ 2003: Щорічник. – С.407.

[36] Указ Президента України „Про Концепцію військово-технічного співробітництва України з іноземними державами на період до 2010 року” від 27 серпня 2003 року N 913/2003 //

[37] Волович О., Маначинський О. Близький Схід: військовий потенціал країн / Народна армія. – 2000. - 29 серпня. - <http://www.uceps.org/ua/show/224/>.

[38] Вооруженные силы и военная экономика стран Азии и Северной Африки. Информационно-аналитический справочник. – М.: Институт востоковедения РАН, 2002. – С.41; Бадрак В. Близькосхідний вояж крізь призму військово-технічного співробітництва // Дзеркало тижня. - 2002. - № 17, 11-17 травня.

[39] СІПРІ 2002: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. - К., 2002. - С.479; Бадрак В. Близькосхідний вояж крізь призму військово-технічного співробітництва // Дзеркало тижня. - 2002. - № 17, 11-17 травня.

[40] СІПРІ 2003: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. - С.503; Бадрак В. Близькосхідний вояж крізь призму військово-технічного співробітництва // Дзеркало тижня. - 2002. - № 17, 11-17 травня.

[41] Бадрак В. Десант в Азії // Дзеркало тижня. - 2000. - №45(318), 18-24 листопада.

[42] Бадрак В. Близькосхідний вояж крізь призму військово-технічного співробітництва // Дзеркало тижня. - 2002. - №17, 11-17 травня.

[43] Бадрак В. Українська зброя ХХІ століття. З ким дружити? // Дзеркало тижня. - 2000. - №36(309), 16-22 вересня.

[44] The International Traffic in Arms Regulations, Part 126. / <http://pmdtc.org/docs/itar/itar_part_126.doc>.

[45] Бадрак В. Близькосхідний вояж крізь призму військово-технічного співробітництва / Дзеркало тижня. - 2002. - №17(392), 11-17 травня.

[46] СІПРІ 2003: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. - К., 2004. – С.472.

[47] СІПРІ 2002: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. - К., 2002. - С.476.

[48] Привабливі перспективи // Голос України. - 2001. - 8 лютого.

[49] Резолюция Совета Безопасности ООН №748 (1992) от 31 марта 1992 годa / <http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1992/res748.htm>.

[50] Рудюк О. Обережно: провокація? // Голос України. - 1996. - 12 грудня.

[51] Бадрак В. Державний контроль чутливого експорту крізь призму звинувачень / Національна безпека і оборона. - 2001. - №6. - С.13; Bertsch G., Zaborsky V. Bringing Ukraine Into the MTCR: Can U.S. Policy Succeed? // Arms Control Today. - 1997, April. - <http://www.armscontrol.org/act/1997_04/ukraine.asp?print>.

[52] Резолюция Совета Безопасности ООН №748 (1992) от 31 марта 1992 годa / <http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1992/res748.htm>.

[53] The Security Council, Presidential Statement S/PRST/1999/10, 8 April 1999 / Yearbook of the United Nations, 1999, Vol.53. – Dept. of Public Information, United Nations, N.Y., 2001. – P.149.

[54] СІПРІ 2003: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. - К., 2004. – С.478.

[55] Рахманін С. Касетний скандал-2? // Дзеркало тижня. – 2002. - №14. - 13-19 квiтня.

[56] Україна не продавала зброю в Ірак / Дзеркало тижня. – 2002. - №22. - 15-21 червня.

[57] Мостова Ю. Шанс чи глухий кут? // Дзеркало тижня. – 2002. - №37. - 28 вересня - 4 жовтня.

[58] Юрченко В.П. Военно-политическая обстановка в Ираке (июнь 2004 года) / <http://www.iimes.ru/rus/stat/2004/07-07-04.htm>.

[59] Міністр оборони Іраку розкриває таємниці останніх днів битви за Наджаф / Аш-Шарк Аль-Аусат. – 2004. – 21 вересня. - <http://www.arab2.com/n/newspaper/uk-asharqalawsat.htm>.

[60] Бадрак В. Леонід Рожен: Україну просто витісняють із ринку озброєнь // Дзеркало тижня. - 2001. - № 37. - 22-28 вересня.

 

Hosted by uCoz


Hosted by uCoz