Hosted by uCoz

Ќа главную

—истема контролю знань та умови складанн¤ зал≥ку.

 Ќавчальна дисципл≥на " “еор≥њ цив≥л≥зац≥й" оц≥нюЇтьс¤ за модульно-рейтинговою системою. ¬она складаЇтьс¤ з 2 модул≥в.

‘орми поточного контролю: оц≥нюванн¤ домашн≥х самост≥йних завдань; тест≥в та контрольних роб≥т, виконаних студентами п≥д час практичних зан¤ть. —тудент може отримати максимально 5 бал≥в за усн≥ в≥дпов≥д≥, 3 за доповненн¤ на практичних зан¤тт¤х в кожному з≥ зм≥стових модул≥в.

ћодульний контроль: 2 модульн≥ контрольн≥ роботи. (2 роботи на семестр).

«а результатами семестру студент отримуЇ п≥дсумкову оц≥нку за 100-бальною системою, ¤ка розраховуЇтьс¤ ¤к середньозважене оц≥нок за кожен з двох модул≥в у семестр≥ за наступною формулою.

 

 

 

¬ид роботи

Ѕали

«м≥стовний модуль 1

10

—ем≥нарськ≥ зан¤тт¤

20

≤ндив≥дуальне завданн¤ самост≥йноњ роботи

20

¬сього

50

 

 

«м≥стовний модуль 2

10

—ем≥нарськ≥ зан¤тт¤

20

≤ндив≥дуальне завданн¤ самост≥йноњ роботи

20

¬сього

50

≤нш≥ форми контролю

 

«ал≥к

20

 

 

ѕри цьому, к≥льк≥сть бал≥в:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—ем≥нар 1. ќсновн≥ парадигми досл≥дженн¤  глобальних пол≥тичних процес≥в.

1.     ƒержавоцентриська парадигма

2.     ‘ормац≥йна теор≥¤.

1.     —в≥т-системн≥ теор≥њ.

2.     —п≥вв≥дношенн¤ цив≥л≥зац≥йного та формац≥йного п≥дход≥в. –озширенн¤ меж цив≥л≥зац≥йного п≥дходу до загально≥сторичноњ методолог≥њ.

—амост≥йна робота (4 год.).

1. ѕодумайте над проблемою " ѕереваги та недол≥ки формац≥йного та цив≥л≥зац≥йного п≥дход≥в". ѕисьмово сформулюйте власну точку зору.

2. —клад≥ть схему, ¤ка в≥дображала б структуру курсу: предмет, об'Їкт, функц≥њ, науков≥ категор≥њ.

 

Ћ≥тература: 1,2,3,5,30,38,41.

 

 

 

Ћ≥тература: 2,3,5,28.

 

—ем≥нар 2. ≈тимолог≥¤ терм≥ну "цив≥л≥зац≥¤" та його подальше використанн¤..

1.     ¬итоки використанн¤ терм≥ну Дцив≥л≥зац≥¤Ф.

2.     ¬икористанн¤ терм≥ну в прац¤х ѕросв≥тник≥в.

—амост≥йна робота (2 год.). ѕодумайте, проанал≥зуйте ≥ дайте в≥дпов≥дь: «аконом≥рн≥сть, випадков≥сть та ≥ндив≥дуальна свобода  в контекст≥ досл≥дженн¤ м≥жнародних в≥дносин та цив≥л≥зац≥йного  розвитку людства.   ѕо¤сн≥ть пон¤тт¤ та визначте р≥зницю м≥ж ними:

- пол≥л≥н≥йн≥сть, монол≥н≥йн≥сть;

- дикунство, варварство, цив≥л≥зац≥¤.

 

Ћ≥тература: 1,2,3,4,5.

—ем≥нар 2. –озвиток теор≥њ цив≥л≥зац≥й в друг≥й половин≥ ’”Ў-’≤’ ст.

 олокв≥ум. —творенн¤ перших цив≥л≥зац≥йних теор≥й.

1. «ародженн¤ теор≥њ цив≥л≥зац≥й на «аход≥. ≈поха просв≥тництва.

 2. ‘ранцузька   цив≥л≥зац≥йна школа.  ¬ольтер. ≤дењ прогресу   ј.“юрго.  ∆.ј. ондорсе про прогресивн≥ стад≥њ розвитку людства.  ритика ≥дей цив≥л≥зац≥њ ≥ прогресу в прац¤х ∆.-∆.–уссо. ѕогл¤ди на розвиток цив≥л≥зац≥й ƒ.ƒ≥дро,  ј.де —ен-—≥мона, ќ. онта, ‘.√≥зо,¬. узена , ј.ƒюмона, ≈.ƒюркгейма.

3. Ќ≥мецьк≥й вар≥ант теор≥њ цив≥л≥зац≥й. ≤.√.√ердер. √.√егель. √.–юккерт.

4. јнгл≥йська школа.   Ќауково-узагальнююч≥ концепц≥њ стад≥йного поступу людства ј.‘ергюссона ≥ Ћ.ћоргана. ѕогл¤ди √.Ѕокл¤ ≥ √.—пенсера.

5. ≤рац≥онал≥стськ≥ та романтичн≥ вар≥анти теор≥њ цив≥л≥зац≥й на «аход≥. ‘.Ўелл≥нг.

6.  —проби створенн¤ типолог≥њ та теор≥њ взаЇмод≥њ цив≥л≥зац≥й. Ў.–енувФЇ, “.-—.∆уфруа. ∆.ћ≥шле. ≈. ≥не.

7. —тановленн¤ теор≥њ локальних цив≥л≥зац≥й в друг≥й половин≥ ’≤’ ст.. –асова теор≥¤ цив≥л≥зац≥й ∆.-ј.де √об≥но. √.–юккерт ≥ народженн¤ теор≥њ локальних цив≥л≥зац≥й.

 

 

—ем≥нар 4.  –ос≥йськ≥ цив≥л≥зац≥йн≥ школи.

1.     ќсобливост≥ рос≥йськоњ цив≥л≥зац≥йноњ школи.

2.      онцепц≥њ ј.ƒ. антем≥ра, ћ. Ћомоносова, ¬.≤.“ат≥щева.

3.     «ах≥дництво та слав'¤ноф≥льство.

4.     " ультурно-≥сторичний тип" Ќ.ƒан≥левського.

4. ™враз≥йство та неоЇвраз≥йство. Ћ. √ум≥льов.

 

—амост≥йна робота (4 год.).  ќсновн≥ етапи розвитку теор≥њ цив≥л≥зац≥й в –ос≥њ.

 Ћ≥тература: 1,2,4,6, 12.

 

 

—ем≥нар 5. —в≥т цив≥л≥зац≥й в теоретичних модел¤х.

1. Дѕрисмерк ™вропи ќ.Ўпенглера.

2. "ƒосл≥дженн¤ ≥стор≥њ" ≥ погл¤ди на цив≥л≥зац≥ю ј.“ойнб≥.

3. “еор≥њ стад≥ального розвитку.  овар≥антна теор≥¤  .ясперса.

 

—амост≥йна робота (4 год.)

1. ¬изначте автора тези, що головне завданн¤ зовн≥шньоњ пол≥тики –ос≥њ Ц розвиток слов'¤нського культурно-≥сторичного типу. ƒовед≥ть або спростуйте його тезу в≥дносно того, що зах≥дна цив≥л≥зац≥¤ не маЇ загального характеру ≥ ¤вл¤Ї собою одну з к≥лькох цив≥л≥зац≥й.

2. ѕо¤сн≥сть р≥зниц≥ в погл¤дах на цив≥л≥зац≥њ Ќ.я.ƒан≥левського, ќ.Ўпенглера, ј.“ойнб≥. ¬исловите власний погл¤д.

3. ќзнайомтесь з≥ зм≥стом книги ј.“ойнб≥ "ƒосл≥дженн¤ ≥стор≥њ. ƒосл≥дить, ¤к автор розгл¤даЇ проблему взаЇмод≥й м≥ж цив≥л≥зац≥¤ми у простор≥ та час≥. ¬икористайте матер≥ал п≥д час дискус≥њ на сем≥нар≥.

 

Ћ≥тература: 2,5,9, 12,19,20, 24, 26,31. 

 

 

 

—ем≥нар 6. "ѕринципи ≥ можливост≥ цив≥л≥зац≥йноњ компаратив≥стики".

«авданн¤ до колокв≥уму "ѕринципи ≥ можливост≥ цив≥л≥зац≥йноњ компаратив≥стики".

—амост≥йно опрацюйте наступн≥ питанн¤. ѕ≥дготуйтесь до њх обговоренн¤ п≥д час колокв≥уму:

1.  онцепц≥¤ самобутност≥ ¤к методолог≥чна передумова цив≥л≥зац≥йноњ компаратив≥стики.

2. —учасн≥ п≥дходи до класиф≥кац≥й цив≥л≥зац≥й.

3. ѕланетарний дуал≥зм "—х≥д-«ах≥д".

4. ќсновн≥ етапи розвитку Ївроцентриського св≥ту.

5. ритер≥њ сп≥вставленн¤ цив≥л≥зац≥й.

6. ультурно-цив≥л≥зац≥йн≥ блоки.

Ћ≥тература: 4, 11,16, 17, 25

 

 

 

—ем≥нар 7.  онцепц≥¤ з≥ткненн¤ цив≥л≥зац≥й: критичний анал≥з

1. ѕерш≥ заростки м≥ркувань в терм≥нах цив≥л≥зац≥йного з≥ткненн¤.

2. —.’ант≥нгтон про геопол≥тичну ф≥ксац≥ю восьми потенц≥йних цив≥л≥зац≥й.

3. ѕрирода майбутн≥х конфл≥кт≥в в прац¤х —.’ант≥нгтона.

4. "—индром родинних крањн". "–оз≥рван≥ крањни".

 —амост≥йна робота (4 год.).

ѕисьмове завданн¤: п≥дготувати анотац≥ю одн≥Їњ з глав книги Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Ц N.Y., 1996.

“еми реферат≥в:

1.÷ив≥л≥зац≥йн≥ революц≥њ.

2.Ќеол≥тична революц≥¤ ¤к вузловий момент початку цив≥л≥зац≥йноњ само≥дентиф≥кац≥њ, ¤к Їдиного, функц≥онально впор¤дкованого планетарно-≥сторичного процесу.

3. ќсьовий час.

4.«м≥ст д≥алогу цив≥л≥зац≥й та його м≥сце в систем≥ цив≥л≥зац≥йних взаЇмод≥й.

5.  онтакти в межах цив≥л≥зац≥й та цив≥л≥зац≥йних ойкумен.

6. —фери ≥  ≥нститути д≥алогу цив≥л≥зац≥й.

 руглий ст≥л "÷ив≥л≥зац≥йна альтернатив≥стика ¤к м≥ждисципл≥нарний напр¤м прогнозуванн¤ перспектив переходу до альтернативноњ ¤к≥сно новоњ св≥товоњ цив≥л≥зац≥њ".

Ћ≥тература:     2, 4, 5, 7,26, 27,29, 32.

   

   

1.     ÷ив≥л≥зац≥йн≥ парадигми в ≥стор≥њ ”крањни.

—ем≥нар 8. —уперечност≥ цив≥л≥зац≥йного визначенн¤ ”крањни.

1. —п≥вв≥дношенн¤ цив≥л≥зац≥йного визначенн¤ ≥ зовн≥шньопол≥тичноњ ор≥Їнтац≥њ. ѕроблема цив≥л≥зац≥йноњ ≥дентиф≥кац≥њ ”крањни.

2. ÷ив≥л≥зац≥йн≥ парадигми в ≥стор≥њ ”крањни.

3. ”крањнська пол≥тична думка про м≥сце ”крањни в св≥товому пол≥тичному простор≥.

4. ѕроблема цив≥л≥зац≥йноњ ≥дентиф≥кац≥њ ”крањни в прац¤х заруб≥жних досл≥дник≥в.

5.     ¬плив проблеми цив≥л≥зац≥йноњ ≥дентиф≥кац≥њ на зовн≥шню пол≥тику ”крањни.

 

—амост≥йна робота (4 год.). ”крањнська цив≥л≥олог≥¤ про м≥сце ”крањни в сучасному св≥товому цив≥л≥зац≥йному простор≥.  јнал≥з модерн≥зац≥йн≥х парадигм в ≥стор≥њ ”крањни.

Ћ≥тература: 5, 11,13, 17.  

 

«ј¬ƒјЌЌя ћќƒ”Ћ№Ќќ√ќ  ќЌ“–ќЋё

 

ћќƒ”Ћ№ ≤

 

 "ѕричини виникненн¤ цив≥л≥зац≥йних розб≥жностей. ћеж≥ використанн¤ категор≥њ "цив≥л≥зац≥¤" в досл≥дженн≥ м≥жнародних в≥дносин".

√оловне завданн¤   Ц вм≥ти обірунтовано довести власне баченн¤ проблеми, в≥дпов≥даючи опонентов≥, спростовуючи його аргументи, посл≥довно ≥ лог≥чно оперувати даними, в≥дстоюючи свою позиц≥ю, оперативно реагувати на зауваженн¤, в≥дпов≥дати на запитанн¤.

ѕитанн¤ дл¤ обговоренн¤:

1. ѕереваги та недол≥ки цив≥л≥зац≥йного п≥дходу.

2. ћатер≥ал≥стичний п≥дх≥д до досл≥дженн¤ цив≥л≥зац≥й.

3.  ультурно-≥сторичний п≥дх≥д до досл≥дженн¤ цив≥л≥зац≥й.

3.  ÷ив≥л≥зац≥¤ ¤к типолог≥чна одиниц¤ ≥стор≥њ м≥жнародних в≥дносин.

4.÷ив≥л≥зац≥йний, формац≥йний та св≥т-системний п≥дходи до анал≥зу м≥жнародних в≥дносин: пор≥вн¤льний анал≥з

5.ќсновн≥ науков≥ категор≥њ дисципл≥ни та њх зм≥ст.

6. ≈тимолог≥¤ терм≥ну "цив≥л≥зац≥¤". ≈волюц≥¤ пон¤тт¤ цив≥л≥зац≥¤ та його використанн¤ в м≥жнародних в≥дносинах.

7. ќсновн≥ науков≥ центри, ¤к≥ займаютьс¤ досл≥дженн¤ми в галуз≥ цив≥л≥олог≥њ. –озвиток наукового напр¤му в ”крањн≥.

8. ѕопередники та теоретичн≥ п≥двалини цив≥л≥зац≥йноњ теор≥њ.

9.  «ародженн¤ цив≥л≥зац≥йноњ самосв≥домост≥ в≥д —тародавн≥х час≥в до епохи ѕросв≥тництва.

10.«ародженн¤ теор≥њ цив≥л≥зац≥й на «аход≥. ≈поха просв≥тництва.

11. ‘ранцузька теор≥¤ цив≥л≥зац≥й. ‘≥лософсько-≥сторичн≥ системи ¬ольтера. ≤дењ прогресу   ј.“юрго.  ∆.ј. ондорсе про прогресивн≥ стад≥њ розвитку людства.  ритика ≥дей цив≥л≥зац≥њ ≥ прогресу в прац¤х ∆.-∆.–уссо.

12. Ќ≥мецьк≥й вар≥ант теор≥њ цив≥л≥зац≥й. ≤.√.√ердер.

13.јнгл≥йська школа. Ќауково-узагальнююч≥ концепц≥њ стад≥йного поступу людства ј.‘ергюссона ≥ Ћ.ћоргана.

14.¬ар≥анти теор≥њ цив≥л≥зац≥й: л≥неарно-стад≥альн≥, цикл≥чн≥, ковар≥антн≥, ун≥версал≥стськ≥, локальн≥.

15. –озвиток л≥неарно-стад≥альних   моделей теор≥њ цив≥л≥зац≥й в перш≥й половин≥ ’≤’ ст.

16.–озвиток теор≥њ цив≥л≥зац≥њ французькими ≥сториками( ‘.√≥зо).

17. ¬несок √.√егел¤ в теор≥ю цив≥л≥зац≥й.

18.—тановленн¤ теор≥њ локальних цив≥л≥зац≥й в друг≥й половин≥ ’≤’ ст. 19.“еор≥¤ локальних цив≥л≥зац≥й в рос≥йськ≥й  ≥стор≥ограф≥њ другоњ половини ’≤’ ст..

20.–омантична теор≥¤ локальноњ цив≥л≥зац≥њ в –ос≥њ. ѕ.„аадаЇв. —ловТ¤ноф≥ли. 21.“еор≥¤ локальноњ цив≥л≥зац≥њ в рос≥йськ≥й ≥стор≥ограф≥њ другоњ половини ’≤’ ст..

22.“еор≥¤ культурно-≥сторичних тип≥в Ќ.я.ƒан≥левського.

23. “еор≥¤ стил≥стичноњ Їдност≥ цив≥л≥зац≥й  .Ќ.ЋеонтьЇва.

24. —в≥т цив≥л≥зац≥й в теоретичних модел¤х: "культурно-≥сторичний тип" (Ќ.ƒан≥левський), "висока культура" (ќ.Ўпенглер), "локальна цив≥л≥зац≥¤" (ј.“ойнб≥), "культурна суперсистема" (ѕ.—орок≥н), "модель культури" (ј. ребер).

25.—хеми стад≥альноњ структури ≥стор≥њ людського сусп≥льства ( .ясперс, ё.яковець, ё.ѕавленко).

 

Ћ≥тература: 2, 3, 17, 18, 22, 26, 27, 29, 30, 33.

 

ћќƒ”Ћ№ ≤≤

 

«авданн¤ до колокв≥уму "—учасн≥ п≥дходи до досл≥дженн¤ цив≥л≥зац≥й та њх використанн¤ в м≥жнародно-пол≥тичних досл≥дженн¤х"

—амост≥йно опрацюйте наступн≥ питанн¤. ѕ≥дготуйтесь до  письмовоњ роботи .

ѕитанн¤ дл¤ контролю.

 

1. —.’ант≥нгтон та його концепц≥¤ "з≥ткненн¤ цив≥л≥зац≥й".

2. ‘.‘уку¤ма про к≥нець ≥стор≥њ ¤к зникненн¤ цив≥л≥зац≥йного р≥зноман≥тт¤.

3.Ўкола св≥тосистемного анал≥зу. ѕрац≥ ј.‘ранка, ≤.”оллер≠стайна, —.—андерсона, ћ.ћелко, ¬.ћакнейла,  .„ейз-ƒанна.

 4. ритер≥њ виокремленн¤ локальних цив≥л≥зац≥й.

5. “ипи розвитку локальних цив≥л≥зац≥й .

6.Ћ≥н≥йн≥сть ¤к парадигма сприйн¤тт¤ ≥сторичного часу: пол≥л≥н≥йн≥сть та монол≥н≥йн≥сть.

7.ƒинам≥ка локальних цив≥л≥зац≥й. √рупи синхронних цив≥л≥зац≥й: середземноморсько-близькосх≥дна, аз≥йська, зах≥дноЇвропейська, американська, африканська.

8. “иполог≥¤ та динам≥ка людських цив≥л≥зац≥й в ≥сторичному аспект≥. 9.—тановленн¤ та загальн≥ принципи цив≥л≥зац≥йноњ компаратив≥стики.

 10. —учасн≥ класиф≥кац≥њ цив≥л≥зац≥й.

11.  —.’ант≥нгтон про ознаки зах≥дноњ цив≥л≥зац≥њ.

12. ‘ормуванн¤ та розвиток Ївроцентриського св≥ту. “ворчий та техн≥чний внесок зах≥дноњ цив≥л≥зац≥њ в еволюц≥ю людства.

13. ультурно-цив≥л≥зац≥йн≥ блоки, њх пор≥вн¤льний анал≥з.

14.”крањна в контекст≥ св≥тових цив≥л≥зац≥й. ÷ив≥л≥зац≥йн≥ парадигми в ≥стор≥њ ”крањни.

15.  онцепц≥¤ чотирьох етап≥в украњнськоњ державност≥ , њњ культурно-цив≥л≥зац≥йний зм≥ст.  

16.—уперечност≥ цив≥л≥зац≥йного визначенн¤ ”крањни.

17.”крањнська та св≥това пол≥тична думка про м≥сце ”крањни в св≥товому пол≥тичному простор≥.

18. ѕроблема цив≥л≥зац≥йноњ ≥дентиф≥кац≥њ ”крањни в прац¤х заруб≥жних досл≥дник≥в.

19. ритика однол≥н≥йних моделей модерн≥зац≥њ. ¬ар≥анти взаЇмод≥њ сучасност≥ ≥ самобутност≥

20. ÷ив≥л≥зац≥йне середовище ≥ модерн≥зац≥йн≥ процеси.

21.ѕроблема взаЇмод≥њ цив≥л≥зац≥й ≥ характер њњ впливу на м≥жнародн≥ в≥дносини

22.—татус терм≥ну цив≥л≥зац≥¤ в м≥жнародних в≥дносинах.

 23.ќсновн≥ модел≥ взаЇмод≥њ цив≥л≥зац≥й.

24.  онцепц≥¤ з≥ткненн¤ цив≥л≥зац≥й: критичний анал≥з.

25. √лобал≥зац≥¤ ≥ взаЇмод≥¤ цив≥л≥зац≥й.

 

 

 

—писок л≥тератури

 

ќсновноњ

 

 

 

1. »онов ».Ќ. ’ачатур¤н ¬.¬. “еори¤ цивилизаций от античности до конца ’1’ века Ц —ѕЅ.: јлетей¤, 2002.

2. ≈расов Ѕ.—. ÷ивилизации: ”ниверсалии и самобытность. Ц ћ.: Ќаука, 2002.

3.  оппель ќ.ј., ѕархомчук ≈.—. ћ≥жнародн≥ системи та глобальний розвиток Ц  . , 2006.

4.   узык Ѕ.Ќ., яковец ё.¬. ÷ивилизации: теори¤, истори¤, диалог, будущее.  ¬ двух  томах. Ц ћ., »нститут экономических стратегий, 2006.

5. ѕавленко ё. ≤стор≥¤ св≥товоњ цив≥л≥зац≥њ: —оц≥окультурний розвиток людства. Ц  .: Ћиб≥дь, 1999.

6. —равнительное изучение цивилизаций: ’рестомати¤.: ”чеб. пособие дл¤ студентов вузов / —ост., ред. и вступ. ст. Ѕ.—.≈расов. Ц ћ.: јспект ѕресс, 1999.

ƒодатковоњ

 

6. јльтернативные пути к цивилизации:  ол. моногр. / ѕод ред. Ќ.Ќ. ра≠дина, ј.¬. оротаева, ƒ.ћ.Ѕондаренко, ¬.ј.Ћынши. Ц ћ.: Ћогос, 2000.

7. Ѕестужев-Ћада ».¬. јльтернативна¤ цивилизаци¤. Ц ћ.: √уманит. изд. ÷ентр ¬Ћјƒќ—, 1998.

8. Ѕродель ‘. ћатериальна¤ цивилизаци¤, экономика и капитализм в ’VI-’V≤≤≤ вв.: ѕер. с франц. Ц ћ., 1988-1992. Ц“.1-3.

9. ¬асиленко ».ј. ѕолитическа¤ глобалистика: ”чебное пособие дл¤ вузов.- ћ.: Ћогос, 2000.

10. ¬айнтруб ».¬. —в¤щенные лики цивилизаций. Ц  иев, 2001.

11. √еопол≥тичне майбутнЇ ”крањни: ћ≥жнар. наук.-практ. конф. Ц  .: ƒиплом. акад. ”крањни, 1998.

12. ƒанилевский Ќ.я. –осси¤ и ≈вропа. ¬згл¤д на культурные и политические отношени¤ слав¤нского мира к германо-романскому. Ц ћ., 1991.

13. ƒискусси¤ вокруг цивилизационной модели: —.’антингтон отвечает оппонентам // ѕолитические исследовани¤ (ѕолис). Ц ћ., 1994.

14. ƒугин ј. ќсновы геополитики. √еополитическое будущее –оссии. Ц ћ.: јрктоге¤, 1997.

15.  √умилев Ћ.Ќ. Ётногенез и биосфера «емли. Ц ћ., 1993.

16.  оппель ќ.ј. ѕроблема взаЇмод≥њ цив≥л≥зац≥й ≥ характер њњ впливу на м≥жнародн≥ в≥дносини // ¬≥сн.  иев. ун-та. Ц —ер. ћ≥жнародн≥ в≥дносини. Ц 2002. Ц є 21-24.

17.  оппель ќ.ј. ”крањна в контекст≥ св≥тових цив≥л≥зац≥й // јктуальн≥ проблеми м≥жнародних в≥дносин. Ц 2002. Ц ¬ип. 32. Ц „.1.

18.  узьменко ¬.ј., –оманчук ќ. . Ќа пороз≥ надцив≥л≥зац≥њ: роздуми про майбутне. Ц Ћьв≥в, 1991.

19. ћоисеев Ќ.Ќ. —удьба цивилизации. ѕуть раз ума. Цћ.; ћЌЁѕ”, 1998.

20. ћоисеева Ћ.ј. »стори¤ цивилизаций. Ц –остов/н ƒ.: ‘еникс, 2000.

21. ќстровский ј.¬. »стори¤ цивилизаций. Ц —ѕб, 2000.

22. ѕолитологи¤. ”чебн. / ѕод ред. ћ.ј.¬асилика. Ц ћ.: ёристъ, 1999.

23. ѕолитологи¤: хрестомати¤ / ћ.ј.¬асилик, ћ.—.¬ершинин. Ц ћ.: √ардарики, 1999.

24. —равнительное изучение цивилизаций мира (междисциплинарный подход). Ц ћ.: »¬» –јЌ, 2000.

25. —еменникова Ћ.». ÷ивилизации в истории человечества. Ц Ѕр¤нск, 1998.

26. “каченко ¬.ћ. ”крањна на меж≥ цив≥л≥зац≥й. Ц  ., 1995.

27. “ойнб≥ ј.ƒж. ƒосл≥дженн¤ ≥стор≥њ: ” 2 т. Ц  .: ќснови, 1995.

28. “ойнби ј. ƒж.. ÷ивилизации перед судом истории. Ц ћ., 1996.

29. ”довик —.Ћ. √лобализаци¤: семиотические подходы.- Ђ–ефл букї, Ђ¬алкерї, 2002.

30. ’антингтон —.  —толкновение цивилизаций. ћ.: ќќќ Ф»здательство ј—“Ф, 2003.

31. ÷ивилизации: ѕроблемы глобалистики и глобальной истории /  - ћ., Ќаука, 2002.

32. Ўпенглер ё. «акат ≈вропы. ќчерки мифологии мировой истории. Ц ћ., 1993.

33. яковец ё.¬.  √лобализаци¤ м взаимодействие цивилизаций. ћ., У™кономика, 2003.

34. яковец ё.¬.  »стори¤ цивилизаций. 2 изд. Цћ.; ¬ладос, 1997.

35. ясперс  . —мысл и назначение истории. Ц ћ., 1991.

36. Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Ц N.Y., 1996

37. Macro-sociology theory // Ed. By S.N. Eisenstadt. Ц L., 1985.

38. Macro-sociology, theory, analysis and comparative studies. Ц L.: 1977.

39. Civilizations and world systems: studying world-historical change /Stephen K. Sanderson, editor. 1995.

40. Mc. Grew Anthony J. Lewis Paul U. Global Politics. Globalization and the Nation-State. Ц Polity Press, 1992.

41. The World System five hundred years or five thousand // Ed. By Andre Yonder Frank and Barry K. Gill // Routledge, 1993.

42. Wallerstein I. The Modern World System. Ц N.Y., 1974.

 

ƒжерела Internet

 

http: \\ www.alcazar.com\ wwwvI_idc\ index.html Ц питанн¤ всесв≥тнього розвитку.

http: \\ www. socsciresearch. Com Ц матер≥али по загальним питанн¤м сусп≥льних наук, сайт по ц≥в≥л≥олог≥њ.

http: \\ www. vanderbilt. edu.\ Ц rtucker\ polisci\ Ц ресурси по пол≥тичним наукам.