на главную

 ињвський нац≥ональний ун≥верситет

≥мен≥ “араса Ўевченка

 

≤нститут м≥жнародних в≥дносин

 

кафедра м≥жнародних в≥дносин

та зовн≥шньоњ пол≥тики

 

 

”пор¤дник:

д. ≥ст.н., професор ќ.ј.  оппель

 

 

 

 

 

 

 

 ћ≤∆Ќј–ќƒЌ≤ —»—“≈ћ» “ј √ЋќЅјЋ№Ќ»… –ќ«¬»“ќ 

 

                       

 –обоча навчальна програма дисципл≥ни

дл¤ студент≥в спец≥альност≥ Дм≥жнародна ≥нформац≥¤  Ф

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

«атверджено на зас≥данн≥ кафедри

м≥жнародних в≥дносин

≥ зовн≥шньоњ пол≥тики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ињв Ц 2010

 

                                                                   ¬—“”ѕ

 

Ќормативна дисципл≥на Ућ≥жнародн≥ системи та глобальний розвитокФ Ї п≥дсумковою дл¤ маг≥стр≥в ≥ завершуЇтьс¤    зал≥ком.   урс  маЇ на мет≥ висв≥тленн¤ теоретичних та практичних аспект≥в м≥жнародно-пол≥тичноњ науки, метод≥в досл≥дженн¤ нею свого обТЇкту.  урс передбачаЇ розгл¤д законом≥рностей становленн¤, функц≥онуванн¤ та зм≥ни м≥жнародних систем, д≥й та взаЇмод≥й м≥жнародних систем р≥зних р≥вн≥в та структур у конкретних про¤вах  в умовах глобального розвитку ≥ в контекст≥ св≥тового пол≥тичного процесу. ќсоблива увага прид≥л¤Їтьс¤ розгл¤ду та анал≥зу особливостей та основних напр¤м≥в системного п≥дходу до досл≥дженн¤ м≥жнародних в≥дносин, типолог≥њ та структури м≥жнародних систем. јнал≥зуЇтьс¤ ≥сторичний розвиток м≥жнародних систем..

¬исв≥тлюютьс¤  основн≥ пол≥тичн≥ проблеми  глобального розвитку. –озгл¤даЇтьс¤ пон¤тт¤ цив≥л≥зац≥йноњ системи ¤к самодостатньоњ та в≥дносно автономноњ ≥сторичноњ реал≥њ. јнал≥зуютьс¤ концепц≥њ, прогнозуючи перспективи глобального розвитку,   чинники глобального розвитку. 

 

 

ћета та завданн¤ дисципл≥ни

 √оловним завданн¤м  дисципл≥ни Ућ≥жнародн≥ системи та глобальний розвитокФ Ї п≥дготовка фах≥вц≥в  , здатних виконувати висококвал≥ф≥ковану анал≥тичну, орган≥зац≥йну, досл≥дницьку та викладацьку роботи в галуз≥ м≥жнародних в≥дносин та зовн≥шньопол≥тичноњ д≥¤льност≥.

¬ результат≥ вивченн¤ дисципл≥ни маг≥стри мають засвоњти:

-          основн≥ теоретичн≥ проблеми м≥жнародно-пол≥тичноњ науки, методи досл≥дженн¤ нею свого обТЇкту;  

-          особливост≥ та основн≥ напр¤ми системного п≥дходу до досл≥дженн¤ м≥жнародних в≥дносин;

-          законом≥рност≥ та головн≥ тенденц≥њ св≥тового пол≥тичного розвитку;

-           зм≥ст сучасних наукових погл¤д≥в на характер св≥товоњ пол≥тики, на сучасне м≥жнародне становище та процеси, що в≥дбуваютьс¤ ¤к на глобальному, так ≥ на рег≥ональному р≥вн¤х, в р≥зних крањнах та рег≥онах,   основн≥ тенденц≥њ та проблеми, ¤к≥ њй притаманн≥;

¬ результат≥ вивченн¤ дисципл≥ни маг≥стри мають вм≥ти:

- узагальнювати та систематизувати основн≥ положенн¤ та висновки св≥товоњ науковоњ думки про м≥жнародн≥ в≥дносини в умовах  глобального розвитку;

- застосовувати отриман≥ знанн¤ дл¤ вир≥шенн¤ практичних завдань, пов'¤заних ≥з зд≥йсненн¤м зовн≥шньопол≥тичного курсу ”крањни, зм≥цненн¤м њњ м≥жнародного авторитету та позиц≥й на св≥тов≥й арен≥ в рамках своЇњ профес≥йноњ д≥¤льност≥;

- оц≥нювати та прогнозувати конкретну ситуац≥ю в м≥жнародних в≥дносинах, св≥тов≥й  пол≥тиц≥ з метою захисту державних ≥нтерес≥в та п≥двищенн¤ м≥жнародного авторитету ”крањн≥; активно в≥дстоювати м≥жнародн≥ позиц≥њ украњнськоњ держави;

- збирати, узагальнювати та анал≥зувати м≥жнародну ≥нформац≥ю ≥ давати оц≥нку м≥жнародноњ обстановки, под≥¤м у внутр≥шньопол≥тичному житт≥ заруб≥жних крањн та њх зовн≥шньопол≥тичноњ д≥¤льност≥; розгл¤дати та досл≥джувати документи, формулюючи обірунтован≥ пропозиц≥њ та рекомендац≥њ по њх реал≥зац≥њ; брати участь у п≥дготовц≥ виступ≥в на м≥жнародних переговорах, нарадах, конференц≥¤х, в м≥жнародних орган≥зац≥¤х;

- використовувати рац≥ональн≥ методи пошуку, в≥дбору та використанн¤ ≥нформац≥њ, зд≥йснювати њњ перев≥рку та класиф≥кувати джерела; ор≥Їнтуватис¤ у л≥тератур≥ за фахом, проводити лекц≥йну роботу;

-          на практиц≥ застосовувати знанн¤ ≥ навички  науковоњ орган≥зац≥њ прац≥ у галуз≥ м≥жнародних в≥дносин, зовн≥шньоњ пол≥тики та дипломат≥њ;

 

ћ≥сце дисципл≥ни в систем≥ п≥дготовки фах≥вц≥в у сфер≥ м≥жнародних в≥дносин:

Ќормативна дисципл≥на Ућ≥жнародн≥ системи та глобальний розвитокФ Ї профес≥йно-ор≥Їнтованою дисципл≥ною осв≥тньо-профес≥йноњ програми п≥дготовки фах≥вц≥в за осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем Умаг≥стрФ з≥ спец≥альност≥   Ум≥жнародна ≥нформац≥¤Ф напр¤му 03.04 Ц Ум≥жнародн≥ в≥дносиниФ.

 

 

¬ид роботи

Ѕали

«м≥стовний модуль 1

 

—ем≥нарськ≥ зан¤тт¤

20

≤ндив≥дуальне завданн¤ самост≥йноњ роботи

20

¬сього

40

 

 

«м≥стовний модуль 2

 

—ем≥нарськ≥ зан¤тт¤

20

≤ндив≥дуальне завданн¤ самост≥йноњ роботи

20

¬сього

40

≤нш≥ форми контролю

 

«ал≥к

20

 

«агальна к≥льк≥сть (робота прот¤гом семестру +  зал≥к) = 100 бал≥в.

 

«м≥стовий модуль 1 ( «ћ1 )

«м≥стовий модуль 2 ( «ћ2 )

«ал≥к

–азом
(п≥дсумкова оц≥нка)

¬агов≥ коеф≥ц≥Їнти (%)

40%

K1=0,4

40%

K2=0,4

20%

k≥сп1=0,2

100%

ћаксимальна оц≥нка в балах

40

40

20

100

–озрахунок п≥дсумковоњ оц≥нки за перший семестр (зваженоњ):

ѕќ= «ћ1× k1+ «ћ2 × k2 +  ѕћ × k≥сп1 .

 

ѕри цьому, к≥льк≥сть бал≥в:

 

 

 

 

 

 

 

“≈ћј“»„Ќ»… ѕЋјЌ

 

є

п/п

Ќазва теми

Ћекц≥њ

√один

—ем≥нари годин

 онтрольн≥

√один

—амос-т≥йна

–обота

ћодуль 1

1

ћ≥жнародн≥ системи та глобальний розвиток ¤к наукова спец≥альн≥сть ≥ навчальна дисципл≥на.

2

 

      

      2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

1

2

 «авданн¤ ≥ структура  курсу.

 

 

2

2

3

 онцептуально-теоретичн≥ засади   системних досл≥джень.

 

2

2

2

4

ћ≥жнародн≥ системи ¤к обФЇкт наукового досл≥дженн¤. ≈тапи системних досл≥джень м≥жнародних в≥дносин.

 

2

 2

2

5

ѕ≥дходи до досл≥дженн¤ м≥жнародних систем.

 

2

 2

1

6

 ритер≥њ типолог≥њ м≥жнародних систем.

2

     

2

                                                        

7

—труктурн≥ р≥вн≥ системи м≥жнародних в≥дносин. 

2

2

 2

 

 

 

 

 

2

2

8

—ередовище системи м≥жнародних в≥дносин

2

          2

1

9

 онцепц≥њ орган≥зац≥њ м≥жнародних систем. “еор≥њ м≥жнародного пор¤дку.

2

 

 

 

 

 

1

 10
’ронотоп≥чний анал≥з динам≥ки м≥жнародних систем.  
      2 

 

2
                                            ћодуль  2

11

—истемний п≥дх≥д до вивченн¤ ≥стор≥њ м≥жнародних в≥дносин.

2

 

2

2

12

—истемн≥сть ƒовестфальського устрою. —в≥ту

4

    2   

 

2

13

. ¬естфальська  св≥топол≥тична модель

2

     

 2

14

—учасна м≥жнародна система

2

 

1

               

15

ѕол≥тична модерн≥зац≥¤ ¤к чинник глобального розвитку ≥ ¤к особлива форма цив≥л≥зац≥йного процесу. 

2

 

  2   

 

 

    

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

16

 √лобал≥зац≥¤ в м≥жнародних в≥дносинах.

2

1

17

—в≥това пол≥тика та глобальне сусп≥льство. ћегатренди ≥ глобальн≥ проблеми.

2

2

 

     

 

2

18

 —тратег≥њ та модел≥ глобальних взаЇмод≥й. 

2

2

 

¬сього

 38

      18

12

29

                               

 

 

 

“≈ћ» Ћ≈ ÷≤… “ј —≈ћ≤Ќј–≤¬

 

“ема 1. ћ≥жнародн≥ системи та глобальний розвиток ¤к наукова спец≥альн≥сть ≥ навчальна дисципл≥на.

 

Ћекц≥¤ 1. ћ≥жнародн≥ системи та глобальний розвиток ¤к  навчальна дисципл≥на.  (2 год.).

1.       ритер≥њ формуванн¤.

2.      —истема наук про м≥жнародн≥ в≥дносини.

3.      ќсновн≥ науков≥ школи досл≥дженн¤ м≥жнародних в≥дносин.

4.      —труктурн≥ елементи дисципл≥ни.

 

—ем≥нар 1. ќсновн≥ парадигми досл≥дженн¤ глобального розвитку (4 год.).

1.ѕон¤тт¤ глобального розвитку, його системний характер.

1.      ‘ормац≥йна парадигма.

2.      —в≥т-системний п≥дх≥д.

3.       ÷ив≥л≥зац≥йний п≥дх≥д.

 

—амост≥йна робота.  (1 год.)

¬изначити основн≥ структурн≥ елементи   дисципл≥ни, ¤ка вивчаЇ м≥жнародн≥ системи та глобальний розвиток.

    Ћ≥тература:  .

 

“ема 2. «авданн¤ ≥ структура  курсу

 

Ћекц≥¤ 2. «авданн¤ ≥ структура  курсу (2 год.).

1.ѕон¤тт¤ глобального розвитку, його системний характер.

2.   ќсновн≥ парадигми досл≥дженн¤ глобального розвитку.

3.  ƒ≥алектика цикл≥чност≥, л≥н≥йност≥, стад≥йност≥ та цив≥л≥зац≥йноњ ун≥кальност≥ розвитку людства в досл≥дженн≥ пол≥тичних проблем глобального розвитку.

—ем≥нар 2. √лобальна м≥жнародна система та рег≥ональн≥ п≥дсистеми-компоненти (4 год.).

  1. ”творенн¤ рег≥ональних п≥дсистем м≥жнародних в≥дносин.

2.      –ег≥ональн≥ проблеми сучасних м≥жнародних в≥дносин.

-         формуванн¤ новоњ системи м≥ждержавних в≥дносин в ™вроп≥;

-         м≥жнародн≥ в≥дносини  на Ѕлизькому та —ередньому —ход≥;

-         м≥жнародн≥ в≥дносини в —х≥дн≥й јз≥њ;

-         м≥жнародн≥ в≥дносини в ѕ≥вденн≥й јз≥њ;

-         јфрика в сучасних м≥жнародних в≥дносинах;

-         Ћатинська јмерика в сучасних м≥жнародних в≥дносинах.

—амост≥йна робота.  (2 год.).  ¬изначити особливост≥ формуванн¤ та основн≥ етапи розвитку одн≥Їњ з рег≥ональних систем..

 

 

“ема 3.    онцептуально-теоретичн≥ засади системних досл≥джень.

 

Ћекц≥¤ 3.    онцептуально-теоретичн≥ засади системних досл≥джень. (2 год.).

 1. ‘≥лософ≥¤ м≥жнародних в≥дносин ¤к складова ф≥лософ≥њ науки.
 2. —утн≥сть та основн≥ характеристики системност≥. —истемн≥ функц≥њ в науц≥.
 3. ¬ар≥анти загальноњ теор≥њ систем.
 4. ќсновн≥ аспекти гносеолог≥чноњ системност≥.
 5. ƒескриптивний ≥ конструктивний п≥дходи до визначенн¤ системност≥.
 6. “ерм≥нолог≥чний апарат системноњ теор≥њ.

 —амост≥йна робота.  (2 год.). ¬изначити концептуально-теоретичн≥ засади  маг≥стерскоњ роботи (за темами).

 

 

 “ема 4.  ћ≥жнародн≥ системи ¤к обїЇкт наукового досл≥дженн¤. ≈тапи системних досл≥джень м≥жнародних в≥дносин.   

 

Ћекц≥¤ 4. —истемний п≥дх≥д до анал≥зу м≥жнародних в≥дносин. (2 год.).

 1. ќсновн≥ етапи системних досл≥джень м≥жнародних в≥дносин.
 2. ѕ≥дходи до систематизац≥њ системних досл≥джень.

 

—ем≥нар 3. ћ≥жнародн≥ системи ¤к обТЇкт досл≥дженн¤. ќсновн≥ етапи розвитку системних досл≥джень ( 2 год).

 

 1. ¬ар≥анти загальноњ теор≥њ систем та ≥х вплив на системн≥ досл≥дженн¤ м≥жнародних в≥дносин ( ќ.Ѕогданов, Ћ.фон Ѕерталанф≥, “.ѕарсонс).
 2. «м≥ст пон¤тт¤ Ђсистемаї в науц≥ про м≥жнародн≥ в≥дносини.
 3. ƒеф≥н≥юванн¤ м≥жнародних систем (  розб≥жност≥ м≥ж основними науковими школами досл≥дженн¤ м≥жнародних в≥дносин.
 4. ѕроблема вибору предмету досл≥дженн¤ ( Ђсв≥това пол≥тикаї  ј.ќрганск≥) ; система м≥жнародних в≥дносин або  м≥жнародна пол≥тика (ћ. аплан,   ƒж.–озенау, „.ћаклеланд); м≥жнародна система (  .ƒойч, ƒж.ƒ.—≥нгер,  . ”олтц, √. ћоделск≥)
 5. ƒосл≥дженн¤ структури м≥жнародних систем в 60-70 рр. ’’ ст.

 

—амост≥йна робота.  (2 год.). ѕ≥дготувати допов≥дь на тему: Ђќсновн≥ етапи розвитку системних досл≥джень в галуз≥ м≥жнародних в≥дносин в ”крањн≥ ( –‘, —Ўј, ≥нш≥й крањн≥ ) Ц за вибором студента.

 

 

“ема 6.  ритер≥њ типолог≥њ м≥жнародних систем.

Ћекц≥¤ 6. “иполог≥¤ м≥жнародних систем (2 год.).

 1.  ритер≥њ типолог≥њ.
 2. —труктура м≥≥жнародних систем.
 3. ѕрирода елемент≥в.

—ем≥нар 4.  ласиф≥кац≥њ напр¤м≥в системних досл≥джень м≥жнародних в≥дносин (2 год).

1.“иполог≥¤ п≥дход≥в до досл≥дженн¤ м≥жнародних систем.

-         традиц≥йно-≥сторичний п≥дх≥д;

-         ≥сторико-социолог≥чний п≥дх≥д у прац¤х –.јрона.;

-         емп≥ричний п≥дх≥д;

-         евристичний п≥дх≥д

-         синтез ≥сторико-соц≥олог≥чного та евристичного п≥дход≥в у прац¤х –. –оузкранса.

-         “еоретичн≥ модел≥ ћ. аплана.

            -    —труктурн≥ характеристики м≥жнародних систем ∆.-ѕ.ƒерриеника.

2. ризов≥ ¤вища в методолог≥њ системност≥ наприк≥нц≥ ’’ ст. ѕошук шл¤х≥в виходу з кризи.

 

—амост≥йна робота ( 2 год). ѕ≥дготувати допов≥дь Ђ   ризов≥ ¤вища в методолог≥њ системност≥ наприк≥нц≥ ’’ ст. та шл¤хи њњ подоланн¤ї.

 

“ема 7. —труктурн≥ р≥вн≥ системи м≥жнародних в≥дносин.

Ћекц≥¤ 7. —труктурн≥ р≥вн≥ системи м≥жнародних в≥дносин (2 год.).

1.      √лобальний р≥вень.

2.      –ег≥ональний та субрег≥ональний р≥вн≥.

3.      –≥вень двосторонн≥х в≥дносин.

4.      Ќац≥ональний р≥вень.

 

 —ем≥нар 5.  олокв≥ум . √лобальна м≥жнародна система та рег≥ональн≥ п≥дсистеми-компоненти (2 год.)

1.      √лобальний р≥вень.

2.       ¬заЇмод≥¤ глобального р≥вн≥ ≥з структурами рег≥ональних та субрег≥ональних р≥вн≥в.

3.      –≥вень м≥жнародно-пол≥тичноњ ситуац≥њ.

4.      –≥вень групових в≥дносин.

5.      –≥вень двосторонн≥х в≥дносин. 

 

“ема 8. —ередовище системи м≥жнародних в≥дносин.

 

Ћекц≥¤ 8. —ередовище системи м≥жнародних в≥дносин ( 2 год.).

 

1.ѕон¤тт¤ м≥жнародного середовища. ¬нутр≥шнЇ та зовн≥шнЇ середовище.

2. “еор≥њ м≥жнародного середовища.

3. √еограф≥чне середовище. √еопол≥тика та геостратег≥¤.

4.—оц≥альне  середовище.

5.÷ив≥л≥зац≥йн≥ теор≥њ. ÷ив≥л≥олог≥¤ ¤к наука, основн≥ етапи розвитку.

 

“ема 9.  онцепц≥њ орган≥зац≥њ м≥жнародних систем. “еор≥њ м≥жнародного пор¤дку.

 

Ћекц≥¤ 9. ћ≥жнародний ≥ св≥товий пор¤док (2 год.).

 

1.ќрган≥зац≥¤ м≥жнародних систем.

2. ≈тимолог≥¤ терм≥н≥в Ђм≥жнароднийї та Ђсв≥товий пор¤докї.

3. ѕ≥дходи до досл≥дженн¤  та вим≥ри м≥жнародного пор¤дку.

4.  ≈волюц≥¤ м≥жнародних пор¤дк≥в. ≤сторичн≥ типи м≥жнародного пор¤дку.

5.ћехан≥зми регулюванн¤ м≥жнародного пор¤дку.

 

 

 

“ема 10. ’ронотоп≥чний анал≥з динам≥ки м≥жнародних систем.

 

Ћекц≥¤ 10. ѕрост≥р, час ≥ процес в динам≥ц≥ м≥жнародних систем (2 год.).

 1. ѕол≥тичний прост≥р глобального св≥ту.
 2. ѕол≥тичний час глобального св≥ту.
 3. ѕон¤тт¤ хронотопу.
 4. “ипи процес≥в на м≥жнародно-пол≥тичному простор≥.

 

—амост≥йна робота. ¬изначити структуру сучасного св≥тового пол≥тичного простору.

 

“ема 11. —истемний п≥дх≥д до вивченн¤ ≥стор≥њ м≥жнародних в≥дносин.

 

 Ћекц≥¤ 11. —истемний п≥дх≥д до вивченн¤ ≥стор≥њ м≥жнародних в≥дносин. —истемн≥сть ƒовестфальського устрою (2 год.).

1.             ¬иникненн¤ ¤вища м≥жнародних в≥дносин. ѕочаток под≥лу взаЇмод≥й на внутр≥шн≥ та зовн≥шн≥.

2.             ƒовестфальський етап м≥жнародних в≥дносин, його головн≥ ознаки. ѕерш≥ м≥жнародн≥ системи.

 

—амост≥йна робота (2 год.)  ¬изначити особливост≥ перших м≥жнародних систем.

ѕроанал≥зувути основн≥ етапи розвитку одн≥Їњ з перших м≥жнародних систем ( за вибором студент≥в).

 

 

“ема 12. ¬естфальська  св≥топол≥тична модель св≥ту.

 

Ћекц≥¤ 12. ќсновн≥ етапи розвитку ¬естфальськоњ св≥топол≥тичноњ модел≥ св≥ту( 2 год.).

 

1, √оловн≥ характеристики ¬естфальськоњ державоцентриськоњ модел≥ св≥ту.

 2.  ќсновн≥ етапи розвитку  ¬естфальськоњ державоцентриськоњ модел≥ св≥ту.

 3. ќсобливост≥ ¬≥денськоњ м≥жнародноњ  системи.  

 4. ≈тапи розвитку ¬ерсальсько-¬ашингтонськоњ системи. ѓњ основн≥ вади та недол≥ки.

 5.√оловн≥ характеристики ялтинсько-ѕотсдамськоњ системи м≥жнародних в≥дносин.

  

—амост≥йна робота (2 год). ѕ≥дготуватись до обговоренн¤ питанн¤  Ђ‘ормуванн¤ ≥ розвиток Ївроцентриського св≥туї.

1.√оловн≥ причини  формуванн¤   Ївроцентриського св≥ту.

2. ќсновн≥ етапи розвитку Ївроцентриського св≥ту.

3. риза  Ївроцентриського св≥ту.

 

“ема 13. —учасна м≥жнародна система .

Ћекц≥¤ 13. ќсобливост≥ та етапи формуванн¤ сучасноњ системи м≥жнародних в≥дносин (2 год.).

1. —пециф≥ка переходу в≥д б≥пол¤рноњ до сучасноњ м≥жнародноњ системи.

2.—труктурно-функц≥ональн≥ атрибути сучасноњ м≥жнародноњ системи.  

3. –ег≥ональн≥ проблеми сучасних м≥жнародних в≥дносин.

 

 

 —ем≥нар 6. ”крањна в сучасних м≥жнародних в≥дносинах (2 год.).

 1. ”крањна в арх≥тектур≥ постб≥пол¤рност≥.
 2. ќсновн≥ напр¤ми зовн≥шньопол≥тичноњ стратег≥њ ”крањни.
 3. –ег≥ональн≥ та субрег≥ональн≥ коплекси зовн≥шньоњ пол≥тики ”крањни.

 

—амост≥йна робота (2 год.).

ѕроанал≥зувати погл¤ди пров≥дних пол≥толог≥в («.Ѕжезинського, ƒж.Ќа¤, √. ≥сс≥нджера, —.’ант≥нгтона) в≥дносно особливостей  сучасноњ системи м≥жнародних в≥дносин.

 

“ема 14. ѕон¤тт¤ глобального розвитку.

 

Ћекц≥¤ 14. √лобальний розвиток ¤к системна категор≥¤ (2 год.)

 1. —труктура глобального розвитку.
 2. √лобальна безпека та шл¤хи њњ забезпеченн¤.
 3. ‘ормуванн¤ глобальноњ св≥домост≥. .

 

—амост≥йна робота (2 год.).

як≥ ≥з синергетичних ≥дей можна використовувати дл¤ прогнозуванн¤ пол≥тики?

 

 

“ема 15. ѕол≥тична модерн≥зац≥¤ ¤к чинник глобального розвитку ≥ ¤к особлива форма цив≥л≥зац≥йного процесу.

 

Ћекц≥¤ 15. ѕол≥тична модерн≥зац≥¤ ¤к чинник глобального розвитку ≥ ¤к особлива форма цив≥л≥зац≥йного процесу. (2 год.).

 

1.      ѕон¤тт¤ та сутн≥сть   модерн≥зац≥њ.

2. “еор≥¤  модерн≥зац≥њ та етапи њњ розвитку.

3.≈тапи типи,структ≥рн≥ р≥вн≥ модерн≥зац≥њ.

4. ћодел≥ модерн≥зац≥њ,механ≥зми њњ зд≥йсненн¤ 

 5.. ¬иб≥р шл¤х≥в модерн≥зац≥њ та культурно-цив≥л≥зац≥йн≥ блоки.  

 

—амост≥йна робота (2 год.). ѕ≥дготуватись до обговоренн¤ питань Ђ√лобальн≥ аспекти модерн≥зац≥њї. Ђ«наченн¤ вивченн¤ модерн≥зац≥йного досв≥ду дл¤ ”крањниї.

ѕ≥дготувати письмову допов≥дь по тем≥: Ђќсобливост≥ модерн≥зац≥њї (в крањн≥ за вибором).

 

 

“ема 16. √лобал≥зац≥¤  в м≥жнародних в≥дносинах.

 

Ћекц≥¤ 16. √лобал≥зац≥¤  в м≥жнародних в≥дносинах (2 год.)

 

1. ¬изначенн¤ зм≥сту категор≥њ Углобал≥зац≥¤Ф. —п≥вв≥дношенн¤ глобального та локального. 2.–озвиток св≥товоњ пол≥тики та м≥жнародних в≥дносин в контекст≥ глобал≥зац≥њ.

3.√лобал≥зац≥¤ форм ≥ засоб≥в ≥снуванн¤ ¤к причина св≥тових в≥йн.

4. √оловн≥ аспекти глобал≥зац≥њ м≥жнародних в≥дносин.

5.«овн≥шн¤ пол≥тика держав в умовах глобал≥зац≥њ.

 

—амост≥йна робота  (2 год.). ѕроанал≥зувати головн≥ аспекти глобал≥зац≥њ м≥жнародних в≥дносин.

 

 

“ема 17. —в≥това пол≥тика та глобальне сусп≥льство.

 

Ћекц≥¤ 17. —в≥това пол≥тика та глобальне сусп≥льство (2 год.).

  

1.—в≥товий пол≥тичний процес ¤к наукова  категор≥¤ ≥ обТЇктивна реальн≥сть.

2. —в≥товий соц≥ум ≥ його складов≥.  ѕол≥тична неоднор≥дн≥сть св≥ту.

3.–уш≥йн≥ сили ≥ визначальн≥ тенденц≥њ св≥тового пол≥тичного процесу.

4.ћегатенденц≥њ на злам≥ тис¤чол≥ть.

 

—ем≥нар. —в≥това пол≥тика та глобальне сусп≥льство.ћегатренди та глобальн≥ проблеми(2 год.).

 1. ‘еномен м≥жнародноњ пол≥тики. ѕон¤тт¤ Ђм≥жнародна пол≥тикаї, Ђсв≥това пол≥тикаї.
 2. “ранснац≥ональн≥ в≥дносини.
 3. “рансформац≥¤ нац≥онального суверен≥тету в умовах глобал≥зац≥њ.
 4. “рансформац≥¤ пол≥тичного простору п≥д впливом глобал≥зац≥њ.
 5. ћегатренди та глобальн≥ проблеми.

 

—амост≥йна робота (2 год.). як≥ основн≥ руш≥йн≥ сили ≥ визначальн≥ тенденц≥њ св≥тового пол≥тичного процесу?

 

“ема 18. —тратег≥њ та модел≥ глобальних взаЇмод≥й.

 

Ћекц≥¤ 18. —тратег≥њ та модел≥ глобальних взаЇмод≥й  (2 год.)

  

1.   —тановленн¤ глобального св≥ту ¤к в≥дпов≥дь на виклики сучасност≥.

2. јнал≥з основних стратег≥й глобальних взаЇмод≥й, ¤к≥ склалис¤ ≥сторично: ≥зол¤ц≥њ, завоюванн¤, запозиченн¤, м≥м≥кр≥¤, д≥алог.

3.—тратег≥¤ з≥ткненн¤ цив≥л≥зац≥й. 

.4. ƒинам≥ка цив≥л≥зац≥йних процес≥в ≥ можлив≥сть дос¤гненн¤ консенсусу в д≥алоз≥ цив≥л≥зац≥й.

 

—амост≥йна робота. (2 год.)  ѕроанал≥зуйте та дайте в≥дпов≥д≥ на питанн¤.

¬изначити та проанал≥зувати зм≥ст основних концепц≥й взаЇмод≥њ цив≥л≥зац≥й в процес≥ модерн≥зац≥њ.

¬ контекст≥ методики цив≥л≥зац≥йноњ компаратив≥стики визначити обТЇкт, параметри, способи та види пор≥вн¤нн¤.

 ƒати пор≥вн¤льний анал≥з основних стратег≥й глобальних взаЇмод≥й, ¤к≥ сформувались ≥сторично: ≥зол¤ц≥њ, завоюванн¤, запозиченн¤, м≥м≥кр≥њ, д≥алогу.

 „ому р≥зн≥ цив≥л≥зац≥њ в≥др≥зн¤ютьс¤ р≥зною часовою ритм≥кою? ¬ чому пол¤гаЇ вплив соц≥окультурноњ ≥дентичност≥ на парадигму пол≥тичного простору?

 ¬изначити особливост≥ цив≥л≥зац≥йноњ альтернатив≥стики ¤к м≥ждисципл≥нарного напр¤му прогнозуванн¤ перспектив переходу до альтернативноњ цив≥л≥зац≥њ.

 

 

    

 

 

–≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј  Ћ≤“≈–ј“”–ј

а) основна

 

 1. Ѕогатуров ј.ƒ.,  осолапов Ќ.ј. , ’русталев ћ.ј. ќчерки теории и методологии политического анализа международных отношений. ћ.Ќаучно-образовательный форум по международным отношени¤м, 2002. Ц 384 с.

 

 1.  оппель ќ.ј., ѕархомчук ≈.—. ћ≥жнародн≥ системи ≥ глобальний розвиток. Ц  .: ‘јƒј, Ћ“ƒ, 2005.
 2. ћальський ћ., ћацих ћ.ћ. “еор≥¤ м≥жнародних в≥дносин: ѕ≥дручник. 2-е вид., перероблене ≥ доп. Ц  .:  обза, 2003. Ц 528 с.
 3. ћ≥жнародн≥ системи ≥ глобальний розвиток./ п≥дручник  ер.авт.колективу ќ.ј. оппель; за ред. Ћ.¬.√уберського, ¬.ј.ћанжоли.  авт.колективу ќ.ј. оппель.  ињв.: ¬идавничо-пол≥граф≥чний центр Ђ ињвський  ун≥верситетї, 2008.
 4. —овременные международные отношени¤. ”чебник / под ред. ј.¬. “оркунова. Ц ћ.: –оссийска¤ политическа¤ энциклопеди¤, 2000. Ц 584 с.
 5. ’русталев ћ.ј. јнализ международных ситуций и политическа¤ экспертиза. ќчерки теории и методологии. ћосква, ћ√»ћќ, 2008.
 6. ÷ыганков ѕ.ј. “еори¤ международных отношений. - ћ.:√ардарики, 2002. Ц 590 с.

 

 

б) додаткова

 

 1. јнтюхина-ћосковченко ¬.»., «лобин ј.ј., ’русталев ћ.ј. ќсновы теории международных отношений Ц ћ., 1988.
 2. јльтернативные пути к цивилизации:  ол. ћонографи¤ \ ѕод ред. Ќ.Ќ. радина, ј.¬.  оротаева, ƒ.ћ. Ѕондаренко, ¬.ј.Ћынши. Ц ћ.: Ћогос, 2000. Ц 368 с.
 3. јрон –. ћир ≥ в≥йна м≥ж нац≥¤ми. -  ., ён≥верс, 2000. Ц 688 с.
 4. Ѕахтин ћ.ћ. јвтор и герой.   философским основам гуманитарных наук. —ѕЅ 2000.
 5. Ѕахтин ћ.ћ. Ёпос и роман. —ѕЅ 2000.
 6. Ѕелл ƒ. √р¤дущее постиндустриальное общество. Ц ћ., 1993.
 7. Ѕерталанфи Ћ. фон . »стори¤ и статус общей теории систем / Ћ.фон Ѕерталанфи // —истемные исследовани¤: ≈жегодник, 1972. Ц ћ., 1973.
 8. Ѕестужев-Ћада ».¬. јльтернативна¤ цивилизаци¤. Ц ћ.: √уманит. »зд. ÷ентр ¬Ћјƒќ—, 1998. Ц 352 с.
 9. Ѕогатуров ј.ƒ.,  осолапов Ќ.ј.,’русталев ћ.ј. ќчерки теории и методологии политического анализа международных отношений. ћ.: Ќаучно-образовательный форум по международным отношени¤м, 2002.
 10. Ѕжезинский «бигнев. ¬елика¤ шахматна¤ доска. √осподство јмерики  и его геостратегические императивы. Ц ћ.: ћеждунар. отношени¤, 1999. Ц 256 с.
 11. Ѕжезинский «бигнев. ¬не контрол¤. √лобальный беспор¤док накануне ’’≤ века.  
 12. Ѕродель ‘. ¬рем¤ мира. (ћатериальна¤ цивилизаци¤ и капита≠лизм. “. 3.) ћ., 1992.
 13. Ѕурдье ѕ. ‘изическое и социальное пространство. ћ., 1993.
 14. Ѕурдье ѕ. —оциологи¤ политики. ћ., 1993.

 

 1. ¬ведение в теорию международных отношений. ”чебное пособие / ќтв. ред. ј.—. ћаныкин. ћ., 2001.
 2. ¬осток/«апад: –егиональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений. / ”чебное пособие под ред. ј.ƒ.¬оскресенского. ћ.,ћ√»ћќ, 2002. Ц 528 —.
 3. ¬асиленко ».ј. ѕолитическа¤ глобалистика: ”чебное пособие дл¤ вузов. Ц ћ.: Ћогос, 2000. Ц 360 с.
 4. ¬ведение в социологию международных отношений. Ц ћ.: ћеждунар. отношени¤, 1992.
 5. √аджиев  .—. ¬ведение в геополитику. -  ћ.: Ћогос, 1997.  Ц 416 с.
 6. √аджиев  .—. √еополитика. - ћ.: ћеждунар. отношени¤, 1997. Ц 384 с.
 7. √аджиев  .—. ѕолитическа¤ наука. - ћ.: ћеждунар. отношени¤, 1996. Ц400 с.
 8. √аджиев  .—. ѕолитическа¤ философи¤. - ћ.: ≈кономика, 1999. Ц 606 с.
 9. √аджиев  .—. √еополитические горизонты –оссии (контуры нового миропор¤дка)\  .—. √аджиев.- ћ.: Ђ»здательство ЂЁкономикаї, 2007. Ц 751 с.
 10. √елл ƒ., ≈. ћак√рю, ƒ. √олдбрайт, ƒж.ѕерратон. √лобальн≥ трансформац≥њ. ѕол≥тика, економ≥ка, культура. ѕер. з англ. ѕереднЇ слово ё. ѕавленка. Ц  .: ‘ен≥кс, 2003. -584 с.
 11. √орин ƒ.Ћ. Ђѕространство и врем¤ в динамике российской цивилизацииї. ћ., Ђ≈ликториал ”–——, 2003.-280 c.

33.  √лобалистика. Ёнциклопеди¤./ √л.ред. ».».ћазур,ј.Ќ.„умаков. ћ. 2003. -1328 —.

34.  ƒегоев ¬.¬. ¬нешн¤¤ политика –оссии и международные системы. 1700-1918 гг.-ћ., 2004.

35.  ƒебидур ј. ƒипломатическа¤ истори¤ ≈вропы: от ¬енского до Ѕе≠рлинского конгресса (1814-1878). - ћ., 1994.

36.  ƒюрозель  ∆.Ѕ. ≤стор≥¤ дипломат≥њ в≥д 1919 року до наших дн≥в. -  , 1995.

 1. ƒергачов ¬.ј. √лобалистика.ћ.: ёЌ»“»ƒјЌј, 2005. Ц 303 —.
 2. ƒергачев ¬.ј. √еополитика. Ц  .: ¬»–ј-–, 2000. Ц 448 с.
 3. √ришин ј.¬., Ќикольский Ќ.». —истемный анализ международных отношений. ћ., 1982.
 4. ƒанилевский Ќ.я. –осси¤ и ≈вропа. ¬згл¤д на культурные и политические отношени¤ слав¤нского мира к германо-романскому. Ц ћ., 1991.
 5. ƒугин ј. ќсновы геополитики. √еополитическое будущее –оссии. - ћ.: јрктоге¤, 1997. Ц 608 с.
 6. ≈мель¤нов ё. –ождение и гибель цивилизаций. Ц ћ.: ¬ече, 2000. Ц 544 с.

43.  альвокоросси ѕ. ћирова¤ политика после 1945 года: ¬ 2-х кн.- ћ.: ћеждунар. отношени¤, 2000 Ц 464 с.

44.  ащеев ¬. Ёллинистический мир и –им: война, мир и дипломати¤. -ћ., 1993.

 1.  иссинджер √. ƒипломати¤. ѕер. с англ. ¬.¬.Ћьвова \ ѕослесл. √.ј.јрбатова. Ц ћ., Ћадомир, 1997. Ц 848 с.
 2.  окошин ј. –еальный суверенитет в современной мирополитической системе. »зд. 2-е, доп. —ери¤: ћировой пор¤док. ћ.: ≈вропа 2006.
 3.  узьменко ¬.ј., –оманчук ќ. . Ќа пороз≥ надцив≥л≥зац≥њ: роздуми про майбутне. - Ћьв≥в, 1991.
 4. Ћебедева ћ.ћ. ћирова¤ полика в ’’1 веке: акторы, процессы, проблемы.  Ц 142 с., ћ.; ћ√»ћќ-”ниверситет, 2009.
 5. Ћебедева ћ.ћ. ћирова¤ полика. ћ.: јспект ѕресс. »зд. 2-2, доп. и перераб.2006.
 6. ћеждународные отношени¤: социологические подходы. \ –ук. авт. колл. проф. ѕ.ј.÷ыганков. Ц ћ: √ардарика, 1998
 7. ћир  вокруг  –осии: 2017.  онтуры недалекого будущего. / ѕод ред. ј.—. араганова. Ц ћ.,  ультурна¤ революци¤, 2007.
 8. ћ≥жнародна система, безпека ≥ глобальний розвиток.  онспект лекц≥й з курсу Уѕор≥вн¤льна пол≥толог≥¤Ф. јвт. - укл. —.ќ. Ўерг≥н. -  ., 1996.
 9. ћихайлов “.ј. Ёволюци¤ геополитических идей Ц ћ.: ¬есь ћир, 1999. Ц 184 с.
 10. ћогилевский ¬.ƒ. ћетодологи¤ систем. ћ., 1999.
 11. ћакиавелли Ќ. √осударь. Ц ћ., 1990.
 12. ћоисеев Ќ. „еловек и ноосфера. - ћ., 1990.
 13. ћоисеева Ћ.ј. »стори¤ цивилизаций. Ц –остов-на-ƒону: ‘еникс, 2000. Ц 416 с.
 14. Ќэсбитт ƒ. Ёбурдин ѕ. „то нас ждет в 90-е годы. ћегатенденции. √од 2000: дес¤ть новых направлений на 90-е годы. ѕер. с англ. - ћ., 1992.

59. ѕавленко ё. ≤стор≥¤ св≥товоњ цив≥л≥зац≥њ: —оц≥окультурний розвиток людства. Ц  .: Ћиб≥дь, 1999. Ц 360 с.

 1. ѕанарин ј.—. √лобальное политическое прогнозирование в услови¤х стратегической нестабильности. Ц ћ.: Ёдиториал ”–——, 1999. Ц 272 с.

 

 1. ѕанарин ј.—. ‘илософи¤ политики. - ћ.: Ќова¤ школа, 1996. Ц 423 с.
 2. ¬.ѕ.ѕантин. ÷иклы и волны глобальной истории. √лобализаци¤ в историческом измерении.ћ.,2003.
 3. ѕантин ¬.ѕ.. ÷иклы и ритмы истории. –¤зань, 1996.
 4. ѕантин ¬.ѕ. ÷иклы и волны модернизации как феномена социального развити¤. ћ.,1997.
 5. ѕоздн¤ков Ё.ј. ѕолитика и нравственность. -  ћ.: ѕрогресс -  ультура, 1995. Ц 112 с.
 6. ѕоздн¤ков Ё.ј. ‘илософи¤ политики. ¬ 2 т. - ћ., 1994.
 7. ѕоздн¤ков Ё.ј. —истемный подход и международные отношени¤. Ц ћ., 1976.
 8. ѕолитологи¤. ”чебник дл¤ вузов \ ѕод ред. ћ.ј.¬асилика. Ц ћ.: ёристъ, 1999. Ц 600 с.
 9. ѕолитологи¤: хрестомати¤ \ сост. проф. ћ.ј.¬асилик, доц. ћ.—.¬ершинин Ц ћ.: √ардарики,  1999. Ц 843 с.
 10. Ђѕриватизаци¤ї мировой политики Ц локальные действи¤ Ц глобальные результаты / ѕод ред. ћ.ћ.Ћебедевой. Ц ћ.: √олден Ѕи, 2008.
 11. ѕригожин »., —тенгерс ». ѕор¤док из хаоса: Ќовый диалог человека с природой: ѕер. с англ. ё.ј.ƒанилова / ќбщ. ред. ¬. ». јршинова, ё. Ћ.  лимонтовича  и  ё. ¬. —ачкова //  http://spkurdyumov.narod.ru/Ppigogin/PriOglavl.htm; 

72. ѕротопопов ј.—.,  озьменко ¬.ћ., ≈лманова Ќ.—. »стори¤ междуна≠родных отношений и внешней политики –оссии (1648-2005) / ѕод. ред. ј.—. ѕротопопова. - ћ., 2006.

 1. –ассел Ѕ. »стори¤ западной философии. - ћ., 1993. - „. 1-2.
 2. –имский клуб. »стори¤ создани¤, избранные доклады и выступлени¤, официальные материалы // ѕод ред. ƒ.».√вишиани, - ћ., 1997.
 3. –оссийска¤ наука международных отношений: новые направлени¤ / ѕод редакцией ј.ѕ.÷ыгакова, ѕ.ј.÷ыгакова. Ц ћ.: ѕ≈– —Ё, 2005. Ц 416 с.
 4. –осси¤ и мир. Ќова¤ эпоха. 12 лет, которые могут все изменить / отв.ред. и  рук. авт. кол. —.ј. араганов ћ.: ј—“: –усь-ќлимп, 2008. Ц 444 с.
 5. —инергетическа¤ парадигма. Ќелинейное мышление в науке и искусстве. Ц ћ., ѕрогресс-“радици¤, 2002.

78.  —истема, структура и процесс развити¤ современных международных отношений / отв. ред. ¬.». √антман -  ћ.: Ќаука, 1984. Ц 422 с.

79.  —истемна¤ истори¤ международных отношений: ¬ 4 т. / ѕод ред. ј.ƒ. Ѕогатурова. - ћ., 2000.

80.  —оветска¤ внешн¤¤ политика в годы "холодной войны" (1945-1985): Ќовое прочтение. - ћ., 1995.

 1. —овременные глобальные проблемы мировой политики: ”чеб. ѕособие дл¤ студентов вузов  / ѕод ред. ћ.ћ.Ћебедевой. Ц ћ.: јспект ѕресс, 2009. Ц 256 с.
 2. —равнительное изучение цивилизаций. ’рестомати¤.: ”чеб. пособие дл¤ студентов вузов / —ост., ред. и вступ. ст. Ѕ.—. ≈расов Ц ћ.: јспект ѕресс, 1999. Ц 556 с.
 3. “каченко ¬.ћ. ”крањна на меж≥ цив≥л≥зац≥й.  ., 1995.
 4. “ойнб≥ ј.ƒж. ƒосл≥дженн¤ ≥стор≥њ. ” 2 т. Ц  .: ќснови, 1995.
 5. “ойнби Ё. ÷ивилизации перед судом истории. Ц ћ., 1996. ”айтхэд ј.Ќ. »збранные работы по философии  ћ., 1989.
 6. “ранснациональные процессы: ’’≤ ¬ек/ »—ѕ –јЌ, Ќаучна¤ ред..: √.ё.—емигин, ћ., —овременна¤ экономика и право, 2004. -  344с.
 7. ”оллерстайн ». ќбщественное развитие или развитие мировой системы? \\ ¬опросы социологии, 1992, є1.
 8. ”ткин ј.». јмериканска¤ футурологи¤ международных отношений в ’’ веке. -  ћ., 1990.
 9. ”ткин ј.».  ћировой пор¤док ’’≤ века. ћ., Ё —ћќ. 2002. Ц 512 —. 
 10. ”ткин ј.». –осси¤ и «апад: истори¤ цивилизаций. - ћ.: √ардарики, 2000. Ц 574 с.
 11. ‘уку¤ма ‘.  онец истории? \\ ‘илософи¤ истории. јнтологи¤. ћ., 1995.
 12. ’онин ¬.Ќ. “еори¤ международных отношений. ќбща¤ часть. Ц  .: јкаем-ѕресс, 2005. Ц 456 с.
 13. ’акен √. —инергетика. »ерархии неустойчивостей в самоорганизующихс¤ системах и устройствах. ѕер. с англ. ¬. ». ≈миль¤нова - ћ.: ћир, 1985.
 14. ’русталев ћ.ј. —истемное моделирование международных отношений. -  ћ., 1988.
 15. ÷ыганкой ј.ѕ. ÷ыганкой ѕ.ј. —оциологи¤ международных отношений: јнализ российских и западных теорий: ”чебное пособие дл¤ студентов вузов / ј.ѕ.÷ыганков, ѕ.ј.÷ыганков. Ц ћ.: јспек ѕресс, 2006. Ц 238 с.
 16. „ешков ћ.ј. √лобальный контекст современной –оссии. ќчерки теории и методологии мироцелостности. ћ.: ћќЌ‘, 1999.
 17. „ешков ћ.ј. –азвивающийс¤ мир и пост-тоталитарна¤ –осси¤. Ќовые конфигурации мирового пространства. ћ., 1994.
 18. Ўахназаров √.’. √р¤дущий миропор¤док. ќ тенденци¤х и пер≠спективах международных отношений. ћ., 1981.
 19. Ўпенглер ќ. «акат ≈вропы. ќчерки мифологии мировой истории. Ц ћ., 1993.

100.    ясперс  . —мысл и назначение истории. - ћ., 1991.

101.    Analyzing Inter≠national Relations. A Multimethod Introduction / Ed. by W.Coplin, Ch.Kegley. N.Y.: Praeger, 1975.

102.    Arrighi . et al. Chaos and Governance in the Modem World System. Minneapolis, Minn., 1999.

103.    Blechman B. US Security in the Twenty First Century.- Boulder - London. 1987.

104.    Braudel Fernand. A History of civilizations/ the Penguin Press, 1994. Banks M., Shaw M. (ed.) State and Society in International Rela≠tions. L.; N.Y., 1991.

105.    Brown —, Nardin “., Rengger N. [eds.] International Relations in Political Thought. - Cambridge, 2002.

106.    Bull H. The Anarchical Society. A Study Order in World Politics. N.Y.: Columbia University Press, 1977.

107.    Barry Buzan, Richard Little. International Systems in World History/ Remaking the Study of International Relations/ Oxford University Press, 2000.

108.    Civilizations and world systems: studying world-historical change \ Stephen K. Sanderson, editor. 1995.

109.    Cooper R. Is there a New World Order? // Prospects for Global Order. Vol. 2 / Ed. by Seizaburo Sato and Trevor Taylor. L.: Royal Institute of Interna≠tional Relations, 1993.

110.    Cox R.W. A Perspective on Globalization // Globalization: Critical Reflections / Ed. by J.H. Mittelman. Boulder; London: Lynne Rienner, 1997.

111.  Cox R.W. Production, Power and World Order. Social Forces in the Making of History. N.Y., 1987.

112.    Cox R.W. A Perspective on Globalization // Globalization: Critical Reflections / Ed. by J.H. Mittelman. Boulder; London: Lynne Rienner, 1997.

113.    Deutsch K., Singer D. Multipolar Power Systems and International Stability // Analyzing International Relations: a Multimethod Introduction / Ed. by W. Coplin and Ch. Kegley. N.Y.: Praeger, 1975.

114.    Dewitt D.B. The New Global Order and the Challenges to International Secu≠rity // Building a New Global Order. Emerging Trends in International Security. Toronto; Oxford; New York: Oxford University Press, 1993.

115.    Devezas, Tessaleno, George Modelski. Power Law Behavior and World System Evolution: A Millennial Learning Process // Technological Forecasting and Social Change. Ц 2003. Ц no.70. Ц P.819-859

116.    Donnelly, Jack. Sovereign Inequalities and Hierarchy in An≠archy: American Power and International Security // European Journal of International Relations. Ц 2006. Ц 12 (2) Ц P.139-70.

117.    Evans C, Newnham J. Dictionary of International Relations. L., 1998.

118.    Falk R. Exploration at the Edge of Time. The Prospects for World Order.- Philadelphia, 1992.

119.    From Cold War to Collapse: Theory and Work Politics in the 1980s / Ed. by Mike Bowker, Robin Brown. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

120.    Fukuyama F. The End of History and the Last Man. N.Y., 1993.

121.    Fukuyama F. Trust: hе Social Virtues and the Creation of Procperity. N.Y., 1996.

122.    Gaddis J.L. International Relations Theory and the End of the Cold War // International Security. Vol. 17. є 3 (Winter 1992/1993).

123.    Gaddis J.L. The Long Peace: Element of Stability in the Postwar International System // International Security. Vol. 10. є 4 (Spring 1986). P. 99-142.

124.    Galtung J. The True Worlds. A Transnational Perspective.- N.Y., 1980.

125.    Giddens A. The Constitution of Society. An Outline of the Theory of Structuration. Cambridge, 1984; Chicago, 1990.

126.    Gilpin R. The Political Economy of International Relations.  Princeton: Princeton University Press, 1987.

127.    Goldman  . Change and Stability in Foreign Policy: The Problems and Possibilities of Detente. Prince≠ton: Princeton University Press, 1988.

128.    Goldstein J.S. Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age. New Haven; L.; 1988.

129.    Guehenno J.M. Globalization and the International System // Journal of Democracy. 1996. є 4.

130.    Heuser B. War, Peace, and World Orders in European History. - L, 2001.

131.    Huntington S. Political Order in Changing Societies.- L., 1968.

132.    Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.- N.Y., 1996.

133.    Horowitz J. War and Peace in Contemporary Social and Philosophical Theory.- N.Y., 1973.

134.    Issues in World Politics \ Ed. By Brian White, Richard Little and Michael Smith. St. Martin Press. New York,  1997.

135.  Kahn H., Simon L. Global 2000 Revised. Wash., 1984. International Relations Theory. Realism. Pluralism. Globalism / Ed. by Paul Viotti and Mark Kauppi. N.Y.; L.: Macmillan Publishing Company, 1987.

136.    Kaplan M. The System Approach to International Politics // New Approach to International Politics / Ed. by M. Kaplan. N.Y.: Sharpe, 1968.

137.    Kegley C., Raymond G. A Multipolar Peace? Great Power Politics in the Twenty-first Century.-N.-Y., 1994.

138.    Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. N.Y., 1987.

139.    Keohane R., Nye J. Power and Interdependence. - Boston, 1977.

140.    Keohane R.O. After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton: Princeton University Press, 1984.

141.    Kissinger Ќ. A World Restored: Metternich, Castelreagh and the Problems of Peace. Boston: Houghton Mifflin, 1973.

142.  Kissinger H. Russian and American Interests after the Cold War // Re≠thinking Russia's National Interests / Ed. by Stephen Sestanovich. Washington: Center for Strategic and International Studies, 1994.

143.  Knutsen T. The rise and fall of world orders. - Manchester; N.-Y., 1999.

144.    Levy M. Modernization and the Structure of Society.- Princeton, N.J., 1970.

145.    Linklater A. Beyond Realism and Marxism: Critical Theory and International Relations. L.; N.Y., 1990.

146.    Macro-sociology theory. \\ Ed. By S.N. Eisenstadt. Ц L., 1985.

147.    Macro-sociology, theory, analysis and comparative studies. Ц L.: 1977.

148.    Mc. Grew Anthony J. Lewis Paul U. Global Politics. Globalization and the Nation-State. Ц Polity Press, 1992.

149.    Managing Global Chaos / Ed. by C.Crocker - Washington   1996 -P. 223-236.

150.    Mearsheimer J. Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War // International Security. - 1990. -Vol. 15. - P. 5-56.

 

151.    Miller L.H. Global Order. Values and Power in International Politics. 3rd ed. Boulder; San Francisco; Oxford: Westview, 1994.

152.    Mittelman J.H. The Dynamics of Globalyzation // Globalization: Critical Reflections / Ed. by J.H. Mittelman.

153.    Modelski G. Long Cycles in World Politics. Seattle, 1986; Wash., 1987.

154.    Molly Cochran. Normative Theory in International Relations. A Pragmatic Approach/ Cambridge University Press, 1999. -  298 p.

155.    Morgan P. International Security: Problems and Solutions. Ц Washington DC: CQ Press, 2006.

156.    Morgenthau H.I. Politics Among Nations. 6th ed. N.Y.: Knopf, 1985.

157.    Myers N. The Environmental Basis of Political Stability. Ultimate Security. N.Y.; L.: W.W.Norton and Company, 1993.

158.    Nye J. What New World Order? \\ Foreign Affairs. 1994. P.83-96.

159.    Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power.- N.Y., 1990.

160.    Rengger N.J. No Longer a ЂTournament of Distinctive Knightsї? Systemic Transition and the Priority of International Order // From Cold War to Collapse: Theory and World Politics in the 1980s / Ed. by Mike Bowker and Robin Brown. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

161.    Rennstich, Joachim Karl. Chaos or ReOrder? The Future of Hegemony in a World-System in Upheaval // Journal of World System Research. Ц 2005. Ц no. 2. Ц P.209-238

162.    Rosenau J. Intenational Politics and Foreign Policy.- N.Y., 1969.

163.    Rosenau J. Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity. Princeton, N.J., 1990.

164.    Rostow W.W. Politics and the stages of growth. Ц Cambridge, 1971.

165.    Shaw Martin. Global Society and International Relations. Sociological Concepts and Political Perspectives. \\ Polity Press, 1994.

166.    Singer D., Small M. The Wages of War, 1816-1965. A Statistical Handbook. N.Y., 1972.

167.    The Future of International Relations. Ed. By Iver B. Neumann and Ole Waver, 1997.

168.    The World System  five hundred years or five thousand. \\ Ed. By Andre Yonder Frank and Barry K. Gill \\ Routledge, 1993.

169.    Toffler A. Third Wave.- N.Y., 1980.

170.    Viotti P., Kauppi M. International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity. 3rd ed. Ц Upper Saddle River: Prentice Hall, 2006.

171.    Wallerstein I. Geopolitics and Geoculture. Essays on the Changing World System. Cambridge and N.Y.; 1991.

172.    Wallerstein I. The Modern World System I. Capitalist Agriculture and the Origins of the World-Economy in the Sixteenth Century. N.Y.; L., 1974.

173.    Wallerstein I. The Modern World System II. Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy 1600-1750. N.Y.; L., 1980.

174.    Wallerstein I. The Modem World System III. The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World Economy 1730Ч1840s. San Diego, 1989.

175.    Wallerstein I. The Politics of the World Economy: The States, the Movements, and die Civilizations. Cambridge, 1984.

176.    Wallerstein I. After Liberalism. - N.-Y., 1995.

 

177.    Waltz  . Political Phylosophy and the Study of International Relations // Fox W.T.R. (ed) Theoretical Aspects of International Relations. Notre Dame, 1959.

178.    Waltz K. The Emerging Structure of International Politics // International Security. Vol. 18. є 2 (Fall 1993).

179.    Waltz  . The Stability of the Bipolar World // Daedalus. Vol. 13. 1964 (Summer 1964).

180.    Waltz K.N. Theory of International Politics. Reading: Adison-Wesley, 1979.

181.    Waltz, Kenneth. Structural Realism after the Cold War // Inter≠national Security. Ц 2000. Ц no.25. P.5-41.